Đào tạo Đại học
English

Khung chương trình đào tạo hệ chuẩn

Khung chuong trinh he chuan_2015

Đọc tiếp »

Khung chương trình hệ Chuẩn Quốc tế

Khung chuong trinh he NVCL_2015

Đọc tiếp »

Khung chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao

Khung chuong trinh CLC_2015

Đọc tiếp »

Thông tin chung

Đề án thành phần (ĐATP) “Xây dựng và phát triển ngành ĐTVT đạt trình độ quốc tế“ tại trường ĐHCN, ĐHQGHN được điều chỉnh trên cơ sở ĐATP đã được ĐHQGHN phê duyệt và triển khai tuyển sinh từ năm 2009. Qua hơn 2 năm thực hiện, ĐATP đã đạt được những thành …

Đọc tiếp »

Ma trận chuẩn đầu ra

Download ma trận chuẩn đầu ra (Tiếng Anh)

Đọc tiếp »

Nội dung tóm tắt các học phần

Tín hiệu và hệ thống


ELT2035

Kiến thức
Khối kiến thức của khối ngành

Học phần tiên quyết
MAT1093/MAT1094

Số tín chỉ
3 (45/0/0)

Phân loại tín hiệu và hệ thống, các loại tín hiệu cơ sở, các mô hình hệ thống, biểu diễn hệ …

Đọc tiếp »

Mục tiêu

Đối tượng của ĐATP ngành CNĐTVT bao gồm: đội ngũ GV và CBQL, hoạt động KH&CN, chương trình đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, CSVC và quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.
ĐATP được tiến hành tại Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN với 4 khóa SV …

Đọc tiếp »

Sản phẩm

Đến khi kết thúc ĐATP, yêu cầu đạt ra gồm 4 vấn đề.
1. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc tế
Đến khi kết thúc ĐATP, nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế được phát triển gồm: 15 GV có trình độ TS có …

Đọc tiếp »

Lợi ích

Các lợi ích Đề án thành phần mang lại
1. Đối với người học

Được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, được trang bị các kiến thức ĐTVT hiện đại, cập nhật và mang tính thực tiễn cao, đủ năng lực làm việc trong bối cảnh …

Đọc tiếp »

Giới thiệu về đối tác

Đối tác mà Khoa ĐTVT chọn tham khảo chương trình là khoa Điện và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Quốc gia Singapore (NUS). NUS là một đại học công lập hàng đầu khu vực và thế giới. Đây là một trong những điểm quan trọng cung cấp các ý tưởng tiên phong …

Đọc tiếp »
12»