Cơ hội thực tập tại Techburg

Công ty cổ phần Techburg đang có nhu cầu tuyển dụng thực tập cho các vị trí Embedded Systems, Embedded OS, Java Software Development, và Web 2.0 Development. Các thông tin cụ thể được đề cập trong file tuyển dụng đính kèm.

Các sinh viên thực tập tốt sẽ được tạo điều kiên nhận vào làm việc tại Techburg sau khi hoàn thành khóa thực tập.

Download file tuyển dụng với thông tin chi tiết.