Giới thiệu Các thành tựu nổi bật
English

Một số thành tựu nổi bật

Khoa ĐTVT đã Giám đốc ĐHQGHN tặng bằng khen hai lần, lần thứ nhất vào năm 2006, ghi nhận một quá trình phấn đấu 10 năm của Khoa ĐTVT và lần thứ hai vào năm 2012 ghi nhận thành tích xuất sắc trong đào tạo Nhiệm vụ Chiến lược.
Cùng với thành …

Đọc tiếp »