Khoa học công nghệ Các hướng nghiên cứu nổi bật
English

Các hướng nghiên cứu nổi bật

Nghiên cứu KHCN trong Khoa ĐTVT có thể được chia một cách sơ bộ thành một số hướng nghiên cứu nổi bật như sau:

Thiết kế và chế tạo các hệ thống và thiết bị thông minh nghiên cứu chế tạo các sản phẩm công nghệ thông minh;
Thiết kế và chế tạo …

Đọc tiếp »