Các giải thưởng KHCN

Giải thưởng KHCN

[1]    Trần Xuân Tú và nhóm tác giả, “Công trình Khoa học tiêu biểu năm 2009” cấp ĐHQGHN.

[2]    Trương Vũ Bằng Giang và nhóm tác giả, Giải thưởng “Công trình Khoa học tiêu biểu năm 2008” cấp ĐHQGHN.

[3]    Trần Đức Tân và nhóm tác giả, Giải thưởng “Nhà Khoa học Trẻ năm 2008” cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

[4]    Nguyễn Thăng Long và nhóm tác giả, Giải thưởng “Nhà Khoa học Trẻ năm 2008” cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5]    Trần Đức Tân và nhóm tác giả, Giải ba “Giải thưởng Công trình Khoa học Công nghệ năm 2008” cấp Trường Đại học Công nghệ.

[6]    Nhóm nghiên cứu bộ môn Vi cơ điện tử và Vi hệ thống, Giải Ba cuộc thi “Nhân tài Đất Việt”, 2008.

[7]    Nhóm nghiên cứu bộ môn Vi cơ điện tử và Vi hệ thống, Giải thưởng “Vì lợi ích cộng đồng” trong cuộc thi “Nhân tài đất Việt”, 2007.

[8]    Lê Vũ Hà và nhóm tác giả, 02 Giải ba “Giải thưởng Khoa học Công nghệ” cấp Trường ĐHCN, 2007.

[9]    Nguyễn Linh Trung và nhóm tác giả, Giải ba “Giải thưởng Khoa học Công nghệ” cấp Trường ĐHCN, 2007.

[10]  Nguyễn Phú Thuỳ và các đồng tác giả, “Giải thưởng Khoa học Công nghệ 5 năm lần thứ nhất 2001-2006” cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

[11]  Trần Anh Tuấn, Trương Vũ Bằng Giang, Phan Anh và Phạm Như Thiết, Huy chương Bạc, “Cuộc thi sáng tạo các sản phẩm điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam 2006”.

[12]  Trương Vũ Bằng Giang, Trần Ngọc Hưng, Phan Anh, Giải thưởng sáng tạo trẻ trong “Cuộc thi sáng tạo các sản phẩm điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam 2006”.

 

Giải thưởng Nghiên cứu khoa học của Sinh viên

[1]    Cao Quang Hoàng, Giải Nhất Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường ĐHCN, 2010, giáo viên hướng dẫn: Bạch Gia Dương, cho công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đầu thu cao tần băng rộng dải sóng dm”.

[2]    Nguyễn Thủy Hoàng Phong, Nguyễn Việt Dũng, Giải Nhất Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường ĐHCN, 2009, giáo viên hướng dẫn: Lê Vũ Hà, cho công trình “Thiết kế kiến trúc cho bộ lọc thích nghi sử dụng biến đổi sóng con”.

[3]    Nguyễn Duy Hiếu, Giải Nhất Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường ĐHCN, 2009, giáo viên hướng dẫn: Trịnh Anh Vũ Vũ Xuân Thắng, cho công trình “Bộ thu phát OFDM dựa trên biến đổi 1024-FFT (công nghệ FPGA)”.

[4]    Tạ Đức Tuyên, Giải Khuyến khích “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” cấp Bộ năm 2008, giáo viên hướng dẫn: Trịnh Anh Vũ Vũ Xuân Thắng, cho công trình “Mô phỏng kênh V-BLAST trong kênh pha đinh Rayleigh và pha đinh Rice”.

[5]    Đinh Văn Phong, Giải Nhất “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” cấp Trường ĐHCN và Giải Khuyến khích cấp Bộ năm 2008, giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Linh Trung, cho công trình “Xây dựng và triển khai phần mềm xử lý tín hiệu điện não”.

[6]    Nguyễn Ngọc Mai, Giải Nhất “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” cấp Trường ĐHCN năm 2008, giáo viên hướng dẫn: Ngô Diên Tập, cho công trình “Thiết kế ứng dụng bộ vi xử lý 16 bit trên kit EPGA DE2”.

[7]    Nguyễn Văn Du, Lê Huy Phương, Giải Nhất “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” cấp Trường ĐHCN, Giải Ba cấp Bộ và Giải Ba VIFOTECH năm 2007, giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Linh Trung, cho công trình “Nghiên cứu ứng dụng xử lí tín hiệu mù để tách xung tắc nghẽn não ở trẻ sơ sinh”.

Sản phẩm công nghệ, Bằng sáng chế

[1]    Ngô Diên Tập, sản phẩm “iPhone thông minh”, 2009-2010. [Đã triển khai sản xuất]

[2]    Ngô Diên Tập, sản phẩm “Ứng dụng GPS trong điều khiển giao thông xe cơ giới qua internet”, 2009-2010. [Đã triển khai sản xuất]

[3]    Bạch Gia Dương, sản phẩm “Máy phát siêu cao tần công suất lớn”, thực hiện 2009-2010. [Đã đăng ký tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp KHCN, đang triển khai đăng ký Giải pháp hữu ích tại cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam]

[4]    Vương Đạo Vy, sản phẩm “Hệ cảm biến không dây”, 2008-2010. [Đã đăng ký tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp KHCN, đang triển khai sản xuất]

[5]    Nguyễn Phú Thùy và nhóm nghiên cứu bộ môn Vi cơ Điện tử và Vi cơ Hệ thống, sản phẩm “Hệ thống tích hợp INS/GPS cho phương tiện chuyển động”, 2008. [Giải thưởng Nhân tài Đất Việt]

[6]    Nguyễn Phú Thùy và nhóm nghiên cứu bộ môn Vi cơ Điện tử và Vi cơ Hệ thống, sản phẩm “Hệ thống giám sát bệnh nhân từ xa”, 2007. [Giải thưởng Nhân tài Đất Việt]

[7]    G.K. Lau, Trinh Chu Duc, J.F.L. Goosen, Patent: “Thermische actuator”, Nederlendse octrooiaanvrage nr. 2000209, 2007. [Bằng sáng chế]

Đề tài KHCN cấp ĐHQGHN, cấp Sở, cấp NH

[1]    Trương Vũ Bằng Giang (Chủ trì), “Xây dựng hệ thống thu phát dữ liệu vô tuyến sử dụng công nghệ OFDM cho phát thanh số và truyền dữ liệu”, cấp ĐHQGHN, QG.10.43, 2010-2012, 100 triệu.

[2]    Nguyễn Linh Trung (Chủ trì), “Nghiên cứu xử lý tín hiệu điện não phục vụ phân tích và chẩn đoán bệnh động kinh”, cấp ĐHQGHN, QG.10.40, 140 triệu.

[3]    Trần Quang Vinh (Chủ trì), “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các cấu kiện và hệ thống tự động hóa phục vụ giám sát, điều khiển, điều hành cho các nhà cao tầng (nhà công ích và dân dụng)”, cấp nhà nước, KC.03.12, 2008-2010, 3.436 triệu.

[4]    Trần Quang Vinh (Chủ trì), “Thiết kế và thực hiện hệ thống trên một vi mạch cho một số ứng dụng đo lường, điều khiển và kiểm soát môi trường qua mạng Ethernet”, cấp ĐHQGHN, PUF.08.06, 2008-2010, 300 triệu.

[5]    Bạch Gia Dương (Chủ trì), “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống phát, thu và xử lý tín hiệu dải rộng, nhận biết chủ quyền quốc gia”, cấp nhà nước, KC.01.12, 2008-2010, 3.200 triệu.

[6]    Bạch Gia Dương (Chủ trì), “Nghiên cứu xây dựng công nghệ chế tạo hệ thống chuyển tiếp vô tuyến phục vụ phát thanh truyền hình số và thu phát thông tin bí mật trên dải sóng mét, đề-xi-mét, xăng-ti-mét”, cấp Sở KHCN Hà Nội, 01C-01/16-2009-2, 2009-2010, 850 triệu.

[7]    Ngô Diên Tập (Chủ trì), “Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm hệ thống điều khiển từ xa có mật khẩu dựa trên cơ sở hệ thống nhúng”, cấp ĐHQGHN (Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á), 2009-2010, 60 triệu.

[8]    Ngô Diên Tập (Chủ trì), “Thiết kế và thử nghiệm các thiết bị quản lý cuộc gọi trên cơ sở các chíp được lập trình”, cấp ĐHQGHN, QG.07.27, 2007-2009, 100 triệu.

[9]    Bạch Gia Dương (Chủ trì), “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phát tín hiệu hỏi, dùng trong thiết bị nhận biết chủ quyền quốc gia”, cấp ĐHQGHN, QG.07.26, 2007-2009, 100 triệu.

[10]  Lê Vũ Hà (Chủ trì), “Nghiên cứu chế tạo hệ thống giám sát tình trạng bệnh nhân”, cấp Sở KHCN Hà Nội, 2007-2009, 650 triệu.

[11]  Trịnh Anh Vũ (Chủ trì), “Nghiên cứu kỹ thuật MIMO ứng dụng trong thông tin vô tuyến thế hệ 4”, cấp ĐHQGHN, QGTĐ.06.09, 2006-2008, 300 triệu.

[12]  Vương Đạo Vy (Chủ trì), “Thiết kế, xây dựng mạng cảm nhận không dây, theo dõi và cảnh báo tự động theo thời gian thực, liên tục, dài ngày mực nước, độ sâu và tốc độ dâng cao của mực nước”, cấp ĐHQGHN, QG.06.01, 2006-2007, 60 triệu.

[13]  Nguyễn Thăng Long (Chủ trì), “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị hiển vi đầu dò quét trong đo đạc, chế tạo và điều khiển các vật liệu và linh kiện kích thước nanô”, cấp Bộ KHCN, Mã số: 410506, 2006-2008, 750 triệu đồng.

[14]  Nguyễn Phú Thùy (Chủ trì), “Nghiên cứu tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính trên cơ sở cảm biến vi cơ điện tử phục vụ điều khiển dẫn đường phương tiện chuyển động cấp ĐHQG”, 2005-2007, 300 triệu.

Sách/chương sách chuyên khảo

[1]    K. Abed-Meraim, A. Belouchrani, B. Boashash, and Nguyen Linh-Trung, “Wireless Communications: Signal Processing Tools”, in Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications, B. Furht (Ed.), Taylor & Francisgroup, 2008. [ISBN: 978-1-4200-4326-6]

[2]    Chu Duc Trinh, “Sensing microgripper for microparticle handling,” Optima Grafische Communicatie, Rotterdam, The Netherlands, 2007. [ISBN: 978-90-8559-158-0]

[3]    Truong Vu Bang Giang, “A Systematic Approach to the Analysis of Spherical Multilayer Structures and its Applications”, VDI-Publishing House (Verlag), Düsseldorf Gemany, 2006. [ISBN: 3-18-337121-9]

[4]    B. Boashash, A. Belouchrani, K. Abed-Meraim, and Nguyen Linh-Trung, “Time-frequency signal processing for wireless communications, in Signal Processing for Mobile Communications Handbook”, M. Ibnkahla, (Ed.), CRC Press, Aug. 2004. [ISBN: 978-0849316579]

 

Bài báo tạp chí quốc tế

[1]    Xuan Tu Tran, Y. Thonnart, J. Durupt, V. Beroulle, and C. Robach, “Design-for-test Approach of an Asynchronous Network-on-Chip Architecture and its Associated Test Pattern Generation and Application”, IET Journal on Computers and Digital Techniques, Vol. 3, No. 5, pp. 487-500, Sept. 2009.

[2]    Beigne E., Clermidy F., Lhermet H., Miermont S., Thonnart Y., Tran Xuan Tu, Valentian A., Varreau D., Vivet P., Popon X., Lebreton H., “An Asynchronous Power Aware and Adaptive NoC Based Circuit,” IEEE JSSC, Vol. 44, Issue 4, pp. 1167-1177, Apr. 2009.

[3]    Dinh Trieu Duong, B.-D. Choi, M.-C. Hwang, and S.-J. Ko, “Frame Error Concealment Using Pixel Correlation in Overlapped Motion Compensation Regions”, ETRI Journal, Vol. 31, no. 1, pp. 21-30, Feb. 2009.

[4]    Dinh Trieu Duong, M.-C. Hwang, B.-D. Choi, J.-H. Kim, and S.-J. Ko, “Efficient Frame Error Concealment Using Bilateral Motion Estimation for Low Bit-Rate Video Transmission,” IEICE Trans. Communications, Vol. E92-B, no. 2, pp. 461-472, Feb. 2009.

[5]    N.N. Phuoc, Nguyen Phu Thuy, N.A.Tuan, Anomalous training effect in exchange-biased MnPd/Co bilayers, Phys. Stat. Sol.(a), 2008, DOI 10.1002/pssa.200824385.

[6]    N.H. Dzung, Nguyen Phu Thuy, N.A. Tuan, Nguyen Thang Long, N.N. Phuoc, “Out-of-plane exchange bias and magnetic anisotropy in [MnPd/Co]10 multilayers”, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 320, pp. 3334-3340, 2008.

[7]    Truong Vu Bang Giang and A. Dreher, “Analysis Method of Microstrip Antennas on Hemispherical Multilayer Structures”, IEEE Transactions on Antenna and Propagation, Vol. 56, no. 10, pp. 3324-3327, Oct. 2008

[8]    M.-C. Hwang, J.-H. Kim, Dinh Trieu Duong, and S.-J. Ko, “Hybrid Temporal Error Concealment Methods for Block-Based Compressed Video Transmission”, IEEE Trans. on Broadcasting, Vol. 54, no. 2, pp. 198-207, Jun. 2008.

[9]    T.Q. Duong, N.–T. Nguyen, T. Hoang and Nguyen Viet Kinh, “Pairwise Error Probability of Distributed Space-Time Coding Employing Alamouni Scheme in Wireless Relays Networks”, Journal of Wireless Personal Communications (Springer), Nov. 2008.

[10]  Trinh Chu Duc, G.K. Lau, P.M. Sarro, “Polymeric Thermal Micro-Actuator with Embedded Silicon Skeleton: Part II – Fabrication, Characterization and Application for 2D Microgripper”, J. Microelectromech. Syst., Vol. 17, no. 4, pp. 823-831, 2008.

[11]  G.K. Lau, Trinh Chu Duc, J.F.L. Goosen, P.M. Sarro, F. vanKeulen, “Polymeric Thermal Micro-Actuator with Embedded Silicon Skeleton: Part I – Design and Steady-State Analysis,” J. Microelectromech. Syst., Vol. 17, no. 4, pp. 809-822, 2008.

[12]  F. Krecinic, Trinh Chu Duc, G.K. Lau and P.M. Sarro, “Finite element modelling and experimental characterisation of an electro-thermally actuated silicon-polymer micro gripper,” J. Micromech. Microeng., Vol. 18, pp. 064007 (7pp), 2008.

[13]  F. Krecinic, Trinh Chu Duc, G.K. Lau and P.M. Sarro, “Finite element modelling and experimental characterisation of an electro-thermally actuated silicon-polymer micro gripper,” JMM, 2008.

[14]  N.H. Dung, Nguyen Phu Thuy, N.A. Tuan, Nguyen Thang Long and N.N. Phuoc, “Out-of-plane exchange bias and magnetic anisotropy in MnPd/Co multilayers”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials,Vol. 320, Issue 23, pp. 3334-3340, 2008.

[15]  Tan Tran Duc, Roy S., Thuy Nguyen Phu, Huynh Huu Tue, Streamlining the Design of MEMS Devices: An Acceleration Sensor, IEEE Circuits and Systems Magazine, Vol. 8, Issue 1, pp. 18-27, 2008.

[16]  Trinh Chu Duc, G.K. Lau, P.M. Sarro, “Polymer constraint effect for electrothermal bimorph microactuators”, Appl. Phys. Lett., Vol. 91, no. 10, pp. 101902-3, 2007.

[17]  N.T. Nam, Nguyen Phu Thuy, N.A. Tuan, N.N. Phuoc, T. Suzuki, “Giant exchange bias in MnPd/Co bilayers”, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 315, pp. 82-88, 2007.

[18]  N. T. Nam, Nguyen Phu Thuy, N.A. Tuan, N.N. Phuoc, T. Suzuki, “Giant parallel and perpendicular exchange biases in MnPd/Co bilayers”, Phys. Stat. Sol. (c), Vol. 4, pp. 4384–4387, 2007.

[19]  G.K. Lau, J.F.L. Goosen, F. van Keulen, Trinh Chu Duc, P.M. Sarro, “Powerful polymeric thermal microactuator with embedded silicon microstructure”, Appl. Phys. Lett., Vol. 90, pp. 214103-3, 2007.

[20]  G.K. Lau, Trinh Chu Duc, J.F.L. Goosen, P.M. Sarro, F. van Keulen, “An in-plane thermal unimorph using confined polymers”, J. Micromech. Microeng., Vol. 17, pp. s174-183, 2007.

[21]  Trinh Chu Duc, J.F. Creemer, P.M. Sarro, “Piezoresistive cantilever beam for force sensing in two dimensions”, IEEE J. Sensors, Vol. 7, no. 1, pp. 96-104, 2007.

[22]  A. Aissa El-Bey, Nguyen Linh-Trung, K. Abed-Meraim, A. Belouchrani, and Y. Grenier, “Underdetermined blind separation of nondisjoint sources in the time-frequency domain”, IEEE Transactions on Signal Processing, Vol.55, no. 3, pp. 897-907, Mar. 2007.

[23]  Long Thang Nguyen, T.D. Bui, “Recognizing Postures in Vietnamese Sign Language With MEMS Accelerometers”, IEEE Sensors Journal, Vol. 7, Issue 5, pp. 707 – 712, 2007.

[24]  Ha Vu Le and G. Seetharaman, “Video-Assisted Global Positioning in Terrain Navigation with Known Landmarks”, International Journal of Distributed Sensor Networks, 2006.

[25]  Ha Vu Le and G. Seetharaman, “A Super-Resolution Imaging Method Based on Dense Subpixel-Accurate Motion Fields”, The Journal of VLSI Signal Processing, January 2006.

[26]  Trinh Chu Duc, J.F. Creemer, P.M. Sarro, “Lateral nano-Newton force-sensing piezoresistive cantilever for micro-particles handling”, J. Micromech. Microeng., Vol. 16, pp. 102-106, 2006.

[27]  Nguyen Phu Thuy, N.A. Tuan, N.N. Phuoc, N.T. Nam, T.D. Hien, N.H. Hai, “Study of exchange bias in MnPd/ CoFe bilayers”, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 304/1, pp. 41-44, 2006.

[28]  Long Thang Nguyen, A. Lisfi, J.C. Lodder, “FePt Thin films: Fundamentals and applications”, Encyclopedia of Materials: Science and Technology”, EMSAT, pp 1-10, 2006.

[29]  N.N. Phuoc, Nguyen Phu Thuy, N. A. Tuan, L.T. Hung, N.T. Thanh, N.T. Nam, “Coexistence of positive and negative exchange bias in CrMn/ Co bilayers”, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 298, pp. 43-47, 2006.

[30]  Nguyen Thanh Hieu, Sang-Woo Kim and Heung-Gyoon Ryu, “PAPR reduction of the low complexity phase weighting method in OFDM communication system”, IEEE Trans. Consumer electronics, 2005.

[31]  Nguyen Linh-Trung, K. Abed-Meraim, A. Belouchrani, and B. Boashash, Separating more sources than sensors using time-frequency distributions,” EURASIP Journal on Advanced Signal Processing, Vol. 2005, no. 17, pp. 2828-2847, Sept. 2005.

[32]  Truong Vu Bang Giang, M. Thiel and A. Dreher, “A Unified Approach to the Analysis of Radial Waveguides, Dielectric Resonators and Microstrip Antennas on Spherical Multilayer Structures,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techiques, Vol. 53, pp. 404-409, Jan. 2005.

[33]  H. H. Hamdeh, W.M.Hikal, S.M.Taher, J. C. Ho, Nguyen Phu Thuy, O. K. Quy, N. Hanh, “Mossbauer evaluation of cobalt ferrite nanoparticles synthesized by forced hydrolysis”, Journal of Applied Physics, 2005, Vol. 97, p. 064310, 2005.

[34]  Long Thang Nguyen, A. Lisfi, J.C. Lodder, “Growth of oblique sputtered Co and CoCrPt thin films for high-density tape recording”, J Magn Magn Mater, pp. 1294-1297, 2005.

[35]  A. Lisfi, Long Thang Nguyen, J.C. Lodder, C. William, “Analysis and contribution of stress anisotropy in epitaxial hard ferrite thin films” Journal of Magn. and Magn. Materials, pp. 219-222, 2005.

[36]  A.Lisfi, Long Thang Nguyen, J.C. Lodder, C.William, “Spin reorientation in single-crystal CoFe2O4 thin films”, Phys: Condens Matter, Vol. 17 pp. 1399-1404, 2005.

[37]  Long Thang Nguyen, A. Lisfi, J.C. Lodder, “Properties of obliquely sputtered Co on different underlayers on polymer substrate”, J. Magn. Magn. Mater, pp. 272-276, 2004.

[38]  Long Thang Nguyen, A. Lisfi, J.C. Lodder, “Effect of gas pressure on properties of FePt film sputtered on polymer substrate”, J. Appl. Phys., Vol. 95, 7492.4, 2004.

[39]  Long Thang Nguyen, A. Lisfi, J.C. Lodder , “NiAl seed layer for obliquely sputtered thin film tape”, IEEE Trans Magn, Vol. 40, no 4, pp. 2401-24035, 2004.

[40]  Long Thang Nguyen, A. Lisfi, Investigation of magnetic anisotropy and role of underlayer in obliquely sputtered metallic thin films J. Magn. Magn. Mater, pp. 272-276, 2004.

[41]  P.T.L. Minh, Nguyen Phu Thuy, N. T. N. Chan, Thickness dependence of the phase transformation in Fe-Pt alloy thin films, J. Magn. Magn. Mater. 277 (2003) 187-191, 2004.

[42]  H.G. Ryu, T.P. Hoa, Nguyen Thanh Hieu, J Jianxue, “BER analysis of clipping process in the forward link of the OFDM-FDMA communication system”, IEEE Trans. Consumer electronics, 2004.

 

Bài báo Tạp chí trong nước

[1]    Tran Quang Vinh, P.M. Thang, Phung Manh Duong, “Controlling Communication Network in the Building Automation System,” Journal of Science,Vietnam National University, pp.129-140, Vol.26, 2010.

[2]    D.T.T. Thuy, Bach Gia Duong, “A L-Band code transmission communication system,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà nội, số 1, tr.38-42, 2010.

[3]    D.T.T. Thuy, and Bach Gia Duong, “Study, design and fabrication of a microware, power transmitter combination system using Wilkinson bridge method,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ , số 45 A, 2010.

[4]    Tran Duc Tan, Ta Duc Tuyen, Trinh Anh Vu, and Huynh Huu Tue, “Simple Channel Estimation Techniques Based on Pilot-Assistance for STBC-Based MIMO-OFDM Systems”, Research – Development and Application on Electronics, Telecommunications and Information Technology, Vol. E-1, No. 2 (6), Posts, Telematics & Information Technology Journal, pp. 35 – 39, 2009.

[5]    Truong Vu Bang Giang, “Applications of Beamforming and Beamsteering Algorithms for Smart Antennas,” Journal on Information and Communications Technology, Special Issues on Research and Development on Information & Communications Technology, Vol.V-1, No.21, pp.92-97, 2009.

[6]    D.T.T. Thuy, V.T. Anh, V.D. Thong, and Bach Gia Duong, “Research, Design and Fabrication of A high-power combiner using Wilkinson bridge of L-band,” Journal of Science, VNU, Vol.25, No.3, p.185., 2009.

[7]    Truong Vu Bang Giang, “Automated Antenna Measurement System Integrated with Software Gating Algorithms,” Journal on Information and Communications Technology, Special Issues on Research and Development on Information & Communications Technology, Vol.20, pp.31-35, 2008.

[8]    Đ.T.T. Thuy, V.T. Anh, P.V. Thanh, Bach Gia Duong, “Development of flexible environment for the composition of the National suvereinty identification codes,” VNU Journal of Science, Mathematis – Physics, Vol.24, pp.60-63, 2008.

[9]    Đ.T.T. Thuy, P.V. Thanh, N.A. Tuan, Bach Gia Duong, “Research, Design and fabrication of 45W and 200W, L- Band power amplifier using the moderm microstrip technology for application in the national suvereinty identification codes,” VNU Journal of Science, Mathematics –Physics, Vol. 24, pp.64-67, 2008.

[10]  Đ.T. Kien , Bach Gia Duong, “Simulation of alternative transmission of Barker -code and M – Code in radar system to detecct near and far targets”, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, Vol. 24, pp.129-132, 2008.

[11]  Đ.T. Kien , N.Đ. Thang, Bach Gia Duong, “Radar digital filters design with VHDL and FPGA,” VNU journal of Science, Mathematics –Physics, Vol. 24, pp.188-191, 2008.

[12]  Đ.T.T. Thuy, P.V. Thanh, Đ.T. Kien, Bach Gia Duong, “Application of Frequency composition and microprocessor to broadcast in microwave region,” VNU journal of Science, Mathematics -Physics Vol. 24, pp.192-195, 2008.

[13]  P.V. Thanh, Đ.T.T. Thuy, Đ.T. Kien, H.V. Viet, Bach Gia Duong, “Research, Design and fabrication of a high –power combiner using hybrid 180o of L band for application in the National sovereignty identification coding system,” VNU journal of Science, Mathematics –Physics, Vol. 24, pp.213-217, 2008.

[14]  Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Viết Kính, Nguyễn Đình Thông, “Vài yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của bộ cân bằng miền phân giải trong MCM dùng sóng con”, Chuyên san Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Bưu chính và truyền thông, số 20, năm 2008.

[15]  Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Quang Đạt, “Thiết kế trên FPGA để loại ồn tín hiệu ECG nhờ biến đổi sóng con”, Tạp chí Khoa học Công nghệ. ĐH-QG Hànội , 2008.

[16]  Tran Duc Tan, Luu Manh Ha, Nguyen Thang Long, Nguyen Phu Thuy, and Huynh Huu Tue, “Land Vehicle Navigation System Enhanced by Vibration Analysis”, Research – Development and Application on Electronics, Telecommunications and Information Technology, No. 4, pp. 11-17, 2008.

[17]  N.N. Tiến và Nguyễn Viết Kính, “Thuật toán ước lượng kênh EM để triệt nhiễu giữa các tế bào trong máy thu lặp MMSEC-PIC của hệ thống MC-CDMA”, Chuyên san: Các công trình nghiên cứu – triển khai viễn thông và công nghệ thông tin – Tạp chí BCVT, số 18, tr. 14-24, 2007.

[18]  N.T. Nguyen, L.N. Tran and Viet Kinh Nguyen, “Adaptive Frequency Domain Equalization for Multi-code DS-CDMA Systems”, Post, Telecommunication & Information Technology Journal – Research, Development and Application on Electronics, Telecommunication & Information Technology, issue. 2, pp.25-29, 2007.

[19]  N.N. Tien, T.L. Nam and Nguyen Viet Kinh, “Hybrid Decision Feedback Equalization for Multi-code DS-CDMA transmission in hignly diapersive channels”, Journal of Science and Technique, Military Technical Academy-Vietnam, Vol. 1, no.118, pp.115-125, 2007.

[20]  N.N. Tien, Nguyen Viet Kinh and S.R. Kim, “A study on detection techniques for downlink in Multi-Carrier CDMA sustem”, Journal of Computer Science and Cybernetics (Vietnam), Vol. 23, No.1, pp.15-26, June 2007.

[21]  Tran Duc Tan, Luu Manh Ha, Nguyen Thang Long, N.D. Duc, Nguyen Phu Thuy, “Land-Vehicle MEMS INS/GPS Positioning During GPS Signal Blockage Periods”, Journal of Science VNUH, Vol.23, No. 4, pp. 243-251, 2007.

[22]  Luu Manh Ha, Tran Duc Tan, Nguyen Thang Long, N.D. Duc, Nguyen Phu Thuy, “Errors Determination Of The MEMS IMU”, Journal of Science VNUH, pp. 6-12, 2007.

[23]  N.N. Tiến và Trịnh Anh Vũ, “So sánh và đánh giá chất lượng của hệ thống DS-CDMA và hệ thống MC-CDMA qua kênh phading đa đường và nhiễu”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ số 23, trang 135-144, 2007.

[24]  N.N. Tiến và Trịnh Anh Vũ, “Máy thu lặp SAIC hạn chế nhiễu giữa các tế bào trong hệ thống OFDM mã hoá”, tạp chí KH&CN các trường đại học kỹ thuật, số 62, trang 11-16, 2007.

[25]  D.T. Kien, P.T.A. Tuan, V.A. Phi, Bach Gia Duong, “Radar Digital filters using TMS320C6416T DSK”, Journal of Science in Mathematics – Physics, Vol. 22, No.2AP, pp.103-106, 2006.

[26]  D.T. Kien, V.A. Phi, Bach Gia Duong, “Design waveform generators and filters in radar system,” Journal of Science in Mathematics – Physics, Vol. 22, No.2AP, pp.99-102, 2006.

[27]  Bạch Gia Dương, Nguyễn Kim Giao, “Xây dựng hệ thống thu thập xử lý tín hiệu trong các hệ định vị vô tuyến,” Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 21, Số 2AP, tr.151-161, 2005.

[28]  Vuong Dao Vy, Tran Thanh Hai, Pham Dinh Tuan, H.Q. Du, P.C.P. Khanh, “Using microcontroller CC1010 in wireless sensor network for invironmental data collection”, Tạp chí KH., KHTH & CN, phụ trương ngành CNTT, ĐTVT, VLKT, T.XXI, No2AP., tr.92-99, 2005.

[29]  Ngo Dien Tap, Nguyen Kiem Hung and P. D. Long, “To experiment the techniques of digital sound record and playback with AVR microcontroller”, VNU Journal of Science, Nat., Sci., & Tech., T.XXI, N02AP, 2005.

[30]  Phung Manh Duong, Nguyen Thanh Hieu, Tran Quang Vinh, “Monitoring and control of Robot via wireless LAN“, Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi, ISSN 0866-8612, T.XXI, No2AP, 2005.

[31]  Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Viết Kính, “Ứng dụng bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5416 chống nhiễu xuyên biểu tượng trong điều chế đa sóng mang,” Tạp chí KH & công nghệ ĐHQGHN, 2005.

[32]  Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Thông, “Nghiên cứu bộ cân bằng làm ngắn đáp ứng đơn xung hiệu dụng trong điều chế đa sóng mang”, Tạp chí KH & công nghệ ĐHQGHN, 2005.

[33]  Nguyễn B. Phượng, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Viết Kính, “Ảnh hưởng của nhiễu xuyên âm đến phân bố bít trong điều chế đa âm tần rời rạc”, Tạp chí KH & công nghệ ĐHQG HN, 2005.

 

Báo cáo hội nghị quốc tế

[1]    Manh Duong Phung, Quang Vinh Tran, K.K. Tan, “Transport Protocols for Internet-based Real-time Systems: A Comparative Analysis,” 3rd International Conference on Communication and Electronics, Nha Trang, Vietnam, 2010.

[2]    Phung Manh Duong, Q.C. Hoang, V.X. Quang, Tran Quang Vinh, “Control of a Mobile Robot over the Internet Using CORBA as Communication Architecture,” International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 2010), Hanoi, Vietnam, 2010.

[3]    Truong Vu Bang Giang, “The Curvature Influence on the Input Impedance of Microstrip Antennas on Hemispherical Structures,” ICCE 2010, Vietnam, Aug. 2010.

[4]    Nguyen Linh-Trung, Dinh Van Phong, Ha Vu Le, and M.N. Do, “Fast image acquisition in Magnetic Resonance Imaging by chaotic compressed sensing”, EMBC 2010, Argentina, 2010.

[5]    D.T.T. Thuy, N.D.T. Anh and Bach Gia Duong, “Study, design and fabrication of the national sovereignty identification code receiver’s basic units,” ICCE 2010, Vietnam, Aug. 2010.

[6]    Ha T. Nguyen and Nguyen Linh-Trung, “Laplacian pyramid with rational scaling factors and application on image denoising”, ISSPA 2010, Kuala Lumpur, May 10-13, Malaysia, 2010.

[7]    Xuan Tu Tran, H.-P. Phan, V.-H. Tran, Quang Vinh Tran, and N.B. Nguyen, “Design and Implementation of an AMBA AHB Compliant Bus Architecture on FPGA,” IEICE VLSI Design Technologies (VLD) conference, Okinawa, Japan, Mar. 2010.

[8]    D.T.T. Thuy, Bach Gia Duong, and P.Q. Trieu, “High-power secure microwave communication device,” Hội nghị Khoa học Tự nhiên cho cao học và nghiên cứu sinh tại Vientine, Lao, Mar. 2010.

[9]    Xuan-Thang Vu, Nguyen Van Duc, Trinh Anh Vu, “16-QAM Transmitter and Receiver design based on FPGA”, 5th International on Symposium on Electronic Design, Test and Applications (Delta 2010), Vietnam, 2010.

[10]  Tan Duc Tran, Tung Thanh Bui, and Thuy Phu Nguyen, “A Novel Optimization Procedure for Designing of High-Sensitivity Piezoresistive Accelerometers Utilizing MNA Method”, IEEE MHS2009, Japan, pp.44-47, 2009.

[11]  Tran Quang Vinh, N.H. Giap, T.-W. Kim, M.-G. Jeong, J.-H. Shin, W.-H. Kim, “Adaptive robust fuzzy control and implementation for path tracking of a mobile robot”, ISIE, 2009.

[12]  Tan Duc Tran, Minh D. Nguyen, Long Thang Nguyen, Tue Hue Huynh, and Thuy Phu Nguyen, “Novel Synthesis Design of a 3-DOF Silicon Piezoresistive Micro Accelerometer”, Proceedings of the 4th IEEE NEMS, China, pp. 108-111, 2009.

[13]  Y. Thonnart, Xuan Tu Tran, P. Vivet, E. Beigné, F. Clermidy, J. Durupt. “An Asynchronous Low-Power Innovative Network-on-Chip including Design-for-Test capabilities,” ATC’09, pp. 59–62, Vietnam, 2009.

[14]  Hieu Nguyen, F. Zheng and T. Kaiser, “Antenna Selection for Time Reversal MIMO UWB Systems”, IEEE Vehicular Technology Conference VTC2009 – Spring, 2009.

[15]  Dinh-Thong Nguyen, Xuan-Thang Vu, Nguyen Quoc Tuan, “An FSMC model for the ACM scheme with repetition coding in mobile WiMAX,” ATC’09, Vietnam, pp. 233-236, 2009.

[16]  Nguyen Quoc Tuan, Dinh-Thong Nguyen, “Stability of bandwidth request control based on dual feedback in BWA networks”, TENCON’09, pp. 1-4, 2009.

[17]  Truong Vu Bang Giang, “Input Impedance Characteristics of Microstrip Antennas on Hemispherical Multilayer Structures,” ATC’09, Vietnam, pp.211-214, 2009.

[18]  Xuan-Thang Vu, Thong Nguyen, Trinh Anh Vu, “A Finite-State Markov Channel for ACM sheme in WiMAX”, International Conference on Information, Comunications and Signal Precessing, Macau, 2009.

[19]  Trang Cong Chung, Thong Nguyen, and Nguyen Quoc Tuan, “Effects of users mobility on the selection of time slot size in TDMA wireless networks,” ATC’09, Vietnam, pp. 16-19, 2009.

[20]  Ta Dinh Tuyen, Tran Duc Tan, Trinh Anh Vu, and Huynh Huu Tue, Performance of STBC MIMO-OFDM Using Pilot-Aided Channel Estimation and Adaptive Pre-distortion, ATC’09, pp. 104-107, 2009.

[21]  Tran Cao Quyen, Bach Gia Duong, P. Fortier, Phan Anh, “An Approach for Passive Radar Using A Smart Antenna System,” ATC’08, Vietnam, pp.270-273, 2008.

[22]  D.T.T. Thuy, D.T. Kien, Vo Tuan Anh, Bach Gia Duong, “Study, design and fabrication of a transmitter system for the national sovereignty identification code”, ATC’08, Vietnam, pp.274-277, 2008.

[23]  Xuan-Thang Vu, Thong Nguyen, Trinh Anh Vu, “Antenna selection in Rank-deficient MIMO Systems”, ATC’08, Vietnam, 2008.

[24]  Truong Vu Bang Giang, “Elimination of multipath effects in antenna measurement systems by software gating algorithms,” ATC2008, Vietnam, pp.274-277, 2008.

[25]  E. Beigne, F. Clermidy, J. Durupt, H. Lhermet, S. Miermont, Y. Thonnart, Tu Tran-Xuan, A. Valentian, D. Varreau, P. Vivet, “An Asynchronous Power Aware and Adaptive NoC Based Circuit,” In Proceedings of the 2008 Symposium on VLSI Technology and Circuits, Honolulu, Hawaii, June 2008.

[26]  Pham Thi Hong, Phi-Hung Pham, Xuan Tu Tran, C. Kim. “Analysis and evaluation of traffic performance in a backtracked routing network-on-chip”, ICCE 2008, pp. 13–17, 2008.

[27]  Tan Tran Duc, Ha Luu Manh, Long Nguyen Thang, Nam N.M, Thuy Nguyen Phu, Noise considerations for a low-cost mems-based inertial sensor unit, 2008 ISMT’08, Ha noi, pp. 67-71, 2008.

[28]  Tran Duc Tan, Luu Manh Ha, Nguyen Thang Long, Huynh Huu Tue, Nguyen Phu Thuy, Novel MEMS INS/GPS Integration Scheme Using Parallel Kalman Filters, Proceedings of the 2008 IEEE International Symposium on System Integration, Japan, pp. 72-76, December 2008.

[29]  D.T. Kien, D.T.T. Thuy, L.V. Bang, Bach Gia Duong, “Research, design and Fabrication of a Transmitter of Phased-Code Pulse Radar System,” RIVF08, Vietnam, pp.134- 139, 2008.

[30]  Xuan Tu Tran, Y. Thonnart, J. Durupt, V. Beroulle, and C. Robach, “A Design-for-Test Implementation of an Asynchronous Network-on-Chip Architecture and its Associated Test Pattern Generation and Application,” ACM/IEEE International Symposium on Networks-on-Chips (NOCS 2008), pp. 149–158, UK, Apr. 2008.

[31]  Nguyen Linh-Trung, Dinh Van Phong, Z.M. Hussain, Huu Tue Huynh, V.L. Morgan, and J.C. Gore, Compressed sensing using chaos filters, ATNAC’08, Adelaide, December 7-10, 2008, Australia, pp. 219-223.

[32]  J. Wei, Trinh Chu Duc, P.M. Sarro, “A novel semi-SOI fabrication process for integrated 3D micromachining,” Proceeding 3rd IEEE Conference on NEMS, Hainan Island, China, Jan 2008.

[33]  J. Wei, Trinh Chu Duc, P.M. Sarro, “Novel electrothermal bimorph actuator for large out-of-plane displacement and force,” Proceeding 21th IEEE Conference on MEMS, USA, Jan 13- 17, pp. 46-49, 2008.

[34]  Trinh Chu Duc, G.K. Lau, J.F. Creemer, P.M. Sarro, “Electrothermal microgripper with large jaws displacement and integrated force sensors,” MEMS, Tucson, USA, Jan 13- 17, pp.519-522, 2008.

[35]  Gih-Keong Lau, Johannes F. L. Goosen, Trinh Chu Duc and Fred van Keulen, “Potential of Thermally Expandable Polymers with Embedded Skeletons for Actuator Applications,” SPIE conference on Electro-active Polymers, San Diego, USA, March 2008.

[36]  Long Thang Nguyen, L. H. Minh, D. N. Son, P. T. T. Anh, D. T. Ba and Nguyen Phu Thuy, “Design and fabrication of polymer based passive mixers for microfluidic applications”, AMSN2008, Vietnam, 2008.

[37]  Tan Tran Duc, Dzung D.V, Long Nguyen Thang, Thuy Nguyen Phu, Sugiyama. S, “Improvements in the design of the multi-axis piezoresistive accelerometer”, ISMT’08, pp. 62-66, 2008.

[38]  Tran Duc Tan, S. Roy, Nguyen Thang Long, Huynh Huu Tue, Nguyen Phu Thuy, “Thermal-Structural Coupled Analysis in a 3-DOF Accelerometer”, ATC’08, pp. 335-338, 2008.

[39]  Tan Duc Tran, Dzung V. Dao, Tung Thanh Bui, Long Thang Nguyen, Thuy Phu Nguyen, Sugiyama Susumu, “Optimum Design Considerations for a 3-DOF Micro Accelerometer Using Nanoscale Piezoresistors”, Proceedings of the 3rd IEEE Int. Conf. on NEMS, Sanya, China, ISBN: 978-1-4244-1907-4, pp 770-773, 2008.

[40]  Manh Duong Phung, Quang Vinh Tran, K. Hara, H. Inagaki and M. Abe, “Easy-Setup Eye Movement Recording System for Human-Computer Interaction,” IEEE RIVF, 2008.

[41]  Tran Duc Tan, D. V. Dung, Bui Thanh Tung, Nguyen Thang Long, Nguyen Phu Thuy, “Full Analysis and Fabrication of a Piezoresistive Three Degree of Freedom Accelerometer”, IWNA’07, pp. 264-267, 2007. [Printed at Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No.2, ISSN 1859-221X, pp. 187-192, 2009]

[42]  Le Huy Phuong, Nguyen Van Du, and Nguyen Linh-Trung, “Implementation of time-frequency blind source separation in EEGLAB”, 1st International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam, Hanoi, July 2007.

[43]  Xuan Tu Tran, Y. Thonnart, J. Durupt, F. Bertrand, V. Beroulle, and C. Robach, “Implementation of a Design-for-Test Architecture for Asynchronous Networks-on-Chip,” in Proceedings of the ACM/IEEE International Symposium on Networks-on-Chips (NOCS 2007), USA, pp. 216–216, 2007.

[44]  Xuan Tu Tran, J. Durupt, F. Bertrand, V. Beroulle, and C. Robach, “How to Implement an Asynchronous Test Wrapper for Networks-on-Chip Nodes,” ETS’07, Germany, pp. 29–34, May 2007.

[45]  L. T. Ha, Dinh Trieu Duong, H.-S. Kim, M.-C. Hwang, and S.-J. Ko, “Error concealment using adaptive mode selection for video communication in multipath transport,” IMQA2007, Japan, pp. 65-69, 2007.

[46]  T.Q. Duong, N.T. Nguyen and Viet Kinh Nguyen, “Exact Pairwise Error Probability of Distributed Space-Time Coding in Wireless Relays Networks”, Proc IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT’2007), W4C-MIMO I, Australia, pp. 279-283, October 2007.

[47]  Nguyen Thanh Hieu, H.-G. Ryu, C.-X. Wang, H.-H. Chen, “The Impact of the I/Q Mismatching Errors on the BER Performance of OFDM Communication Systems”, ICC ’07. IEEE International Conference on Communications, 2007.

[48]  Tran Duc Tan, Luu Manh Ha, Nguyen Thang Long, Huynh Huu Tue, Nguyen Phu Thuy, “Feedforward Structure Of Kalman Filters For Low Cost Navigation”, ISEE2007, VietNam, pp 1-6, 2007.

[49]  Tran Cao Quyen, Paul Fortier, Phan Anh, “Space diversity beam steering microstrip BTS antenna system for 3G and 4G”. 2007 IEEE International Symposium on Antennas & Propagation, Hawaii, 2007.

[50]  N.N. Tien, S.R. Kim, J. Nam and Nguyen Viet Kinh, “MMSEC-PIC for MC-CDMA downlink in multicell environments”, ICATC’07, Vol.3, pp. 2207-2211, Feb 2007.

[51]  Tran Duc Tan, Luu Manh Ha, Nguyen Thang Long, N. D. Duc, Nguyen Phu Thuy, “Integration of Inertial Navigation System and Global Positioning System: Performance analysis and measurements”, International Conference on Intelligence and Advance Systems, Malaysia, pp.1047-1050, 2007.

[52]  Ha Vu Le, Michele Gouiffes, Fabien Parrain, Alain Bosseboeuf and Bertrand Zavidovique, “Image Blur Analysis for the Subpixel-level Measurement of In-plane Vibration Parameters of MEMS Resonators”, Applications of Digital Image Processing XXX, Proceedings of SPIE, Vol. 6696, August 2007.

[53]  Trinh Chu Duc, G.K. Lau, J. Wei, P.M. Sarro, “2D electro-thermal microgrippers with large clamping and rotation motion at low driving voltage”, Proceeding 20th IEEE Conference on MEMS, Kobe, Japan, ISBN. 1-4244-0950-0, ISSN. 1084-6999, pp. 687-690, 2007.

[54]  G.K. Lau, Trinh Chu Duc, J.F.L Goosen, P.M. Sarro, F. vanKeulen, “Power Efficient V-Shape Electro-Thermal Actuator using Constrained SU8”, Transducer & Euro Sensor 2007 conference, France, pp. 287-290, 2007.

[55]  J. Wei, Trinh Chu Duc, P.M. Sarro, “Integrated silicon-polymer laterally stacked actuators for out-of-plane bending motion,” 18th MicroMechanics Europe Workshop, pp. 187-190, 2007.

[56]  F. Krecinic, Trinh Chu Duc, G.K. Lau, P.M. Sarro, “Simulation and measurement of a comb-structure silicon-polymer thermally actuated microgripper,” 18th MicroMechanics Europe Workshop, pp. 215-218, 2007.

[57]  J. Wei, Trinh Chu Duc, M. van der Velden and P. M. Sarro, “Tuning of DRIE process for Capacitive Sensor in Inkjet Nozzle,” 10th SAFE workshop, Veldhoven, The Netherlands, 2007.

[58]  V.N. Hung, L.V. Minh, D.V. Cuong, N.V. Minh, Nguyen Phu Thuy, “Application of convex corner undercutting compensation in design and fabrication of MEMS capacitive acceleration sensor”, 9th International Conference on Engineering Physics, October, 2006.

[59]  Dinh Trieu Duong, H.-S. Kim, L.T. Ha, J.-Y. Jeong, and S.-J. Ko, “Adaptive GOP Bit Allocation to Provide Seamless Video Streaming in Vertical Handoff,” PSIVT2006, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4319, pp. 791-801, 2006.

[60]  L. T. Ha, Dinh Trieu Duong, H.-S. Kim, B.-D. Choi, and S.-J. Ko, “Error Concealment Using Adaptive Spatial Interpolation for H.264,” HUT-ICCE 2006, Vietnam, pp. 37-41, 2006.

[61]  H.-S. Kim, Dinh Trieu Duong, J.-Y. Jeong, B.-K. Dan, and S.-J. Ko, “Power-Aware Rate Control for Mobile Multimedia Communications,” Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4104, pp. 458-471, 2006.

[62]  Nguyen Phu Thuy, N.A. Tuan, P.D. Chung, N.N. Phuoc, “Angular dependence of the exchange bias field and the coercivity in the Co/MnIr bilayer”, ICEP, pp. 162-166, 2006.

[63]  Nguyen Phu Thuy, N.V. Nong, Y.D. Yao, “Structural and magnetic phase transitions of shape memory Ni-Mn-Ga alloys with Mn excess”, the 1st IWOFM-3rd IWONN Conference, Vietnam, pp.215-218, 2006.

[64]  Xuan Tu Tran, J. Durupt, F. Bertrand, V. Beroulle, and C. Robach, “A DFT architecture for asynchronous networks-on-chip,” ETS 2006, Southampton, UK, pp. 219–224, May 2006.

[65]  Xuan Tu Tran, J. Durupt, F. Bertrand, V. Beroulle, and C. Robach, “Conception en vue de test pour l’architecture d’un réseau sur puce asynchrone, ”  JNRDM’06, Rennes, France, pp. 504–507, 2006.

[66]  Xuan Tu Tran, V. Beroulle, J. Durupt, C. Robach, and F. Bertrand, “Design-for-Test of Asynchronous Networks-on-Chip,” DDECS’06, Prague, Czech, pp. 163–167, Apr. 2006.

[67]  Trinh Chu Duc, J.F. Creemer, P.M. Sarro, “Piezoresistive cantilever for nano-Newton sensing in two dimensions”, Proceeding 19th IEEE Conference on MEMS, Turkey, ISBN. 0-7803-9475-5, ISSN. 1084-6999, pp. 586-589, Jan. 2006.

[68]  G.K. Lau, J.F.L. Goosen, F. van Keulen, Trinh Chu Duc, P.M. Sarro, “Electrostatically squeezed elastomers for out-of-plane microactuation”, Asia- Pacific conference of Transducer and Micro-nano Technology, Singapore, June 2006.

[69]  Trinh Chu Duc, G. K. Lau, J. Wei, P. M. Sarro, “Silicon-polymer laterally stacked bimorph micro-gripper”, 17th MicroMechanics Europe Workshop, Southampton, England, ISBN. 085432-8483, pp. 197-200, 2006.

[70]  G.K. Lau, Trinh Chu Duc, J.F.L. Goosen, F. van Keulen, P.M. Sarro, “In-plane thermal unimorph using confined polymers”,17th MicroMechanics Europe Workshop, England, ISBN. 085432-8483, pp 117-120, 2006.

[71]  Trinh Chu Duc, G. K. Lau, J. Wei, P. M. Sarro, “Integrated silicon-polymer laterally stacked bender for sensing microgrippers”, The 5th IEEE Conference on Sensors, Korea, ISBN. 1-4244-3076-6, ISSN. 1930-0395, pp. 662-665, Oct. 2006,

[72]  G. K. Lau, Trinh Chu Duc, P. M. Sarro, “Electro-thermally activated polymeric stack for linear in-plane actuation”, The 5th IEEE Conference on Sensors, Korea, ISBN. 1-4244-3076-6, ISSN. 1930-0395, pp. 538-541, Oct. 2006.

[73]  J. Wei, Trinh Chu Duc, P.M. Sarro, “Study on 2-level DRIE for 3D MEMS structure”, 9th SAFE workshop, The Netherlands, 2006.

[74]  Truong Vu Bang Giang, M. Thiel and A. Dreher, “Unified solution for the analysis of spherical conformal multilayer structures and its application to microstrip antennas”, Proceedings of the 4th European Workshop on Conformal Antennas, Sweden, pp. 31-34, 2005.

[75]  M. Thiel, Truong Vu Bang Giang and A. Dreher, “A general procedure to set up the dyadic Green’s function of multilayer conformal structures and its application to microstrip antennas,” the 2005 IEEE/ACES International Conference on Wireless Communications and Applied Computational Electromagnetics, Hawaii, pp. 871-874, 2005.

[76]  A. Dreher, M. Thiel and Truong Vu Bang Giang, “The full-wave equivalent circuit: A general concept for the analysis of multilayer conformal antennas and waveguides,” ICAT’05, India, pp. 389-392, Feb. 2005.

[77]  Tran Anh Tuan, Phan Anh, “Techniques of Widening bandwidth of coupled line Filter using lumped components” International Symposium MINT-MIS 2005. Seoul, Korea. Feb.2005.

[78]  Tran Anh Tuan, Phan Anh, “A Novel Design of microwave Resonator”, Asia-Pacific Microwave Conference APMC, China, 2005.

[79]  Tran Cao Quyen, Phan Anh, “DOA Determination by Using an Anternna System Without Phase Center and MUSIC Algorimth”, 2005 IEEE International Symposium on Antennas & Propagation. Washington DC, 2005.

[80]  Long Thang Nguyen, T.D. Bui, “Recognition of Vietnamese sign language using MEMS accelerometers”, 1st International Conference on Sensing Technology, New Zealand, November 21-23, 2005.

[81]  Bui Thanh Tung, Chu Duc Trinh, Long Thang Nguyen, Nguyen Phu Thuy, “Patient monitoring system based on MEMS sensors and wireless network”, 9th ICMT, Malaysia, December 2005.

[82]  P.D. Hung, Bui Thanh Tung, Long Thang Nguyen, Nguyen Phu Thuy, “An application of PSoC in tilt-angle measurement device using MEMS-based acceleration sensor”, 9th ICMT, Malaysia, December 5-8, 2005.

[83]  Tran Duc Tan, V.N. Hung, Long Thang Nguyen, Nguyen Phu Thuy, “Digital accelerometer with feedback control using sigma delta modulation”, ISEE2005, 2005.

[84]  Vuong Dao Vy, Nguyen The Son, Phung Cong Phi Khanh, Hoa Quang Du, “Building the atmosphere pressure auto measure system using MEMS pressure sensor and the testing experiment”, ICMT-2005, Malaysia, 2005.

[85]  Nguyen Linh-Trung, A. Aissa El-Bey, K. Abed-Meraim, and A. Belouchrani, “Underdetermined blind source separation of non-disjoint nonstationary sources in the time-frequency domain,” ISSPA’05, Australia, vol. 1, pp. 46-49, 2005.

[86]  Trinh Chu Duc, J. F. Creemer, P.M. Sarro, “Lateral nano-Newton force-sensing piezoresistive cantilever for micro-particles handling”, 16th MicroMechanics Europe Workshop, Goteborg, Sweden, ISBN. 91-631-7553-3, pp 268-271, 2005.

[87]  Trinh Chu Duc, J. F. Creemer, P.J.F. Swart, P.M. Sarro, “Piezoresistive cantilever for mechanical force sensors”, 8th SAFE workshop, Veldhoven, The Netherlands, 17-18 November 2005.

[88]  Ngo Dien Tap, Nguyen Kiem Hung, “Altimeter based on the MEMS sensor”, in Proc. 9th International Conference on Mechatronics Technology, ICMT-2005, Kuala Lumpur, Malaysia, 2005.

[89]  Nguyen Quoc Tuan, Nguyen Dinh Thong, “Viability of a Wavelet-Based Multicarrier Modulation ADSL System”, Procceding TENCON’05, IEEE Region 10, Australia, 2005.

[90]  A. Dreher, M. Thiel and Truong Vu Bang Giang, “A general procedure to set up the dyadic Green’s function of multilayer conformal structures,” Proceedings of the Joint Spanish URSI/COST 284 Workshop, Barcelona, Spain, Sep. 2004.

[91]  Ha Vu Le, “A Structure-from-Motion Method for 3-D Reconstruction of Moving Objects from Multiple-View Image Sequences”, IEEE International Conference on Image Processing, 2004.

[92]  Ha Vu Le, “A Structure-from-Motion Method: Use of Motion in Three-Dimensional Reconstruction of Moving Objects from Multiple-View Image Sequences”, 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission, 2004.

[93]  G. Seetharaman, Ha Vu Le, S. S. Iyengar, and R. Logananthraj., “SmartSAM: A Multisensor Network Based Framework for Video Surveillance and Monitoring,” International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems, Belgium, 2004.

[94]  V.N. Hung, Chu Duc Trinh, N.T.M. Hang, Nguyen Phu Thuy, and N.D. Chien, “A simple approach in fabrication of capacitive acceleration sensor based on bulk micromachining”, ICMT’04, Vietnam, pp. 341-344, 2004.

[95]  N.A. Tuan, L.T. Hung, N.T. Nam, Nguyen Phu Thuy, N.N. Phuoc, T.D. Hien, “thickness dependence of the exchange bias coupling in AF/FM bilayers”, 9th Asia Pacific Physics Conference, pp. 337. 2004.

[96]  T. D. Hien, N. D. Hoa, D. V. Truong, N. K. Man, N. D. Minh, Nguyen Phu Thuy, “Preparation of superconducting (Bi,Pb)-2223 thick film on MgO (001) substrates”, 9th Asia Pacific Physics Conference, Hanoi VietNam-October, 2004.

[97]  V.N. Hung, D.N. Tram, N.T.M. Hang, Nguyen Phu Thuy, N.D. Chien, “Fabrication of silicon capacitive pressure sensor based on wet bulk micromaching”, 9th Asia Pacific Physics Conference, Hanoi, pp. 773-775, 2004.

[98]  V.N. Hung, Chu Duc Trinh, N.T.M. Hang, Nguyen Phu Thuy, N.D. Chien, “A simple approach in fabrication of capacitive acceleration sensor based on bulk micromachining”, 8th ICMT, Hanoi, Vietnam, November 8-12, 2004.

[99]  Pham Duy Hung, V.V. Hung, Nguyen Vinh Quang, Tran Quang Vinh and Nguyen Phu Thuy, “Telepresence virtual control system for robot using MEMS- based sensors,” in Proc. 8th International Conference on Mechatronics Technology ICMT’04, 2004.

[100] Nguyen Vinh Quang and Tran Quang Vinh, “Virtual environment for remote control of robots,” Proceedings 8th International Conference on Mechatronics Technology ICMT’04, 2004.

[101] Le Vu Ha, H.K. Linh, Pham Duy Hung, Dang Anh Viet and Tran Quang Vinh, “From mobile robots to industrial automation”, in Proc. The 8th International Conference on Mechatronics Technology, 2004.

[102] Ngo Dien Tap, Nguyen Kiem Hung, “The application of MEMS pressure sensors to measure the resistance of constructing materials”, in Proc. 8th International Conference on Mechatronics Technology, ICMT-2004, Hanoi, Vietnam, 2004.

Bài khác của Thành tích KHCN