Bộ môn Thông tin vô tuyến

vuta

PGS.TS. Trịnh Anh Vũ
Chủ nhiệm bộ môn

Về giảng dậy, bộ môn thông tin vô tuyến phụ trách các môn học lien quan đế lý thuyết truyền dẫn, lý thuyết anten, thông tin di động và mạng vô tuyến. Các môn giảng dậy bao gồm: Trường điện từ và truyền song (ĐH), Kỹ thuật Siêu cao tần (ĐH), Thông tin số (ĐH và CH), Thông tin di động (ĐH và CH), Thông tin vệ tinh (ĐH), Kỹ thuật anten (ĐH và CH), Mạng vô tuyến WLAN (ĐH), Kỹ thuật Video truyền hình (ĐH).

 Các môn giảng dạy chính như sau:

  • Công nghệ truyền dẫn đa song mang
  • Lý thuyết và kỹ thuật mã hóa
  • Kỹ thuật siêu cao tần
  • Anten
  • Thông tin di động tốc độ cao
  • Thiết kế FPGA
  • Mạng không dây