Bảo vệ cấp cơ sở luận án Tiến sĩ NCS Phùng Mạnh Dương

Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức buổi đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ:

  • Nghiên cứu sinh: Phùng Mạnh Dương
  • Đề tài: Nghiên cứu vấn đề giám sát và điều khiển robot qua mạng máy tính.
  • Ngành: Công nghệ Điện tử – Viễn thông
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử Mã số: 62 52 70 01
  • Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 09 năm 2013
  • Địa điểm: Phòng 102-E3, Trường Đại học Công nghệ 144 – Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời mọi người quan tâm đến dự.