Báo cáo nghiên cứu khoa học trước năm 2012

>> Quay về danh sách tài liệu

STT Tác giả Tiêu đề
1 Tran Hoang Tung High network traffic ES-1010.205
2 Nghiem Xuan Long Capacity of the MIMO channel ES-1010.206
3 Nguyen Hong Thinh Suoer resolution image processing ES-1010.208
4 Nguyen Doan Trung Research on some Applied Cryptanalysis ES-1010.210
5 Đỗ Ngọc Tuấn Office IT Architecture ES-1010.212
6 Giang Anh Tuan
Tran Thanh Minh
Tracking and positioning in GSM mobile network ES-1010.214
7 Pham Thuy Minh Transport protocols ES-2008.203
8 Ha Bach Duong Crossing domain in Ajax ES-2008.207
9 Nguyễn Thùy Dung
Nguyễn Văn Sinh
Using compressive sensing for multi-user time hope ultra-wide band communications ES-2010.203
10 Trần Việt Cường Xây dựng thiết kế hệ đo mực nước sử dụng cảm biến áp suất và truyền dữ liệu GPRS VS-1010.200
11 Trịnh Anh Vũ Truyền dẫn đa sóng mang thông tin vô tuyến
(Báo cáo đề tài nhánh trong đề tài QG TD 02.02)
VS-2005.209
12 Hà Mạnh Linh Đánh giá ảnh hưởng của điều khiển công suất trong mạng cảm biến không dây VS-2010.201
13 Đặng Nam Khánh Thiết kế và mô hình hóa bộ định tuyến có thể tái cấu hình dùng cho mạng trên chip VS-2010.211
14 Nguyễn Đình Tuấn Thiết kế bộ mã hóa CCK ứng dụng trong chuẩn IEEE 802.11b VS-2010.250
15 Nguyễn Văn Thịnh
Vũ Văn Mạnh
Xây dựng robot di động cho nhiệm vụ tuần tra giám sát tòa nhà VS-2011.202
16 Nguyễn Văn Thịnh
Vũ Văn Mạnh
Robot tự trị trong tuần tra an ninh giám sát tòa nhà VS-2011.204

>> Quay về danh sách tài liệu