rss Trang chủ » Duyệt theo từ khóa ‘Bảo vệ luận án Tiến sĩ’

Bảo vệ cấp cơ sở luận án Tiến sĩ NCS Phan Hữu Phú

Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức buổi đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ:

Nghiên cứu sinh: Phan Hữu Phú
Đề tài: Mô phỏng và tối ưu hóa vi gắp có cảm biến …

Đọc tiếp »

Bảo vệ cấp cơ sở luận án Tiến sĩ NCS Bùi Trung Ninh

Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức buổi đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ:

Nghiên cứu sinh: Bùi Trung Ninh
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu suất mạng quang DWDM sử dụng khuếch đại quang …

Đọc tiếp »