Ngành Kĩ thuật robot

 

Mục tiêu chung:

Chương trình nhằm đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật Robot với nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng: thiết kế, xây dựng hệ thống robot gồm cả phần cứng lẫn phần mềm dựa trên nền tảng của cơ khí chính xác, động lực học kỹ thuật, và kỹ thuật điều khiển; phát triển sự hiểu biết và khả năng áp dụng khoa học cơ bản, toán học, cơ học, khoa học điện, điện tử và tin học vào thực tiễn của ngành Kỹ thuật Robot; phát triển kiến thức và kỹ năng cần có cho nghề nghiệp tương lai trong ngành Kỹ thuật Robot; hiểu về các tương tác giữa ngành Kỹ thuật Robot với xã hội, công nghiệp, kinh doanh, công nghệ và môi trường.

Thông tin chung:

–          Tên ngành đào tạo:

+ Tên Tiếng Việt: Kỹ thuật Robot

+ Tên Tiếng Anh: Robotics Engineering

–          Mã số ngành đào tạo: Ngành đào tạo thí điểm

–          Trình độ đào tạo: Kĩ sư

–          Thời gian đào tạo: 4,5 năm

–          Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tên Tiếng Việt: Kỹ sư ngành Kỹ thuật Robot

+ Tên Tiếng Anh: The Degree of Engineer in Robotics Engineering

Nội dung chi tiết chương trình đào tạo: Khung Chuong trinh dao tao nganh KT Robot

Hợp tác nước ngoài:

Chương trình đào tạo được kết hợp chặt chẽ với Chương trình đạo tạo Robot của Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản (CIT). Đây là một trong những Trường đào tạo hàng đầu về robot tại Nhật Bản. Nhiều chương trình trao đổi vềgiảng dạy và nghiên cứu giữa Trường đại học Công nghệ – ĐHQGHN và  Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản đã được tổ chức thành công.

Hợp tác chuyển giao Chương trình đào tạo Kĩ thuật robot

Trải nghiệm chế tạo robot tại Đại học Côn g nghệ Chiba – Nhật Bản

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác quản trị đại học giữa Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN và Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản

Khát vọng tuổi trẻ tạo nên thành công trong bước đầu xây dựng ngành Kĩ thuật robot 

Hội thảo về Chương trình đào tạo kỹ thuật robot phối hợp với Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản

Tăng cường hợp tác với Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản

Sinh viên ngành Kĩ thuật robot khóa đầu giao lưu với Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản

Trải nghiệm chế tạo robot tại Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản_2018

Hợp tác với Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản

Tăng cường hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Chiba