Đề cương chi tiết các môn thi tuyển sinh sau đại học

Download đề cương chi tiết các môn thi tuyển sinh sau đại học:

Môn thi cơ bản: Toán cao cấp II

Môn thi cơ sở: Kỹ thuật điện tử số

Các môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc