Danh sách giảng viên thỉnh giảng người nước ngoài tại Khoa Điện tử – Viễn thông

1. GS.TS. Nguyễn Hoàng Hà

Nơi công tác: Đại học Saskatchewan Canada

Thời gian công tác: 15/04/12 – 27/04/12

Mục đích tại Việt Nam:

 • Tham gia giảng dạy
 • Trình bày seminar khoa học
 • Trao đổi xây dựng các đề tài nghiên cứu với Canada
 • Tư vấn cho Khoa ĐTVT về phát triển nhóm ngành Truyền thông và Mạng

2.  GS. Alain Boucher

Nơi công tác: Viện IFI Pháp

Thời gian công tác: 04/06/12 – 05/06/12

Mục đích tại Việt Nam:

 • Tham gia Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K53CA

3. GS. Alain Merirot

Nơi công tác: Đại học Paris Sud 11 Pháp

Thời gian công tác: 01/03/12 – 10/03/12

Mục đích tại Việt Nam:

 • Tham gia giảng dạy chương trình IST
 • Tham gia phối hợp triển khai nghiên cứu

4. GS. Pierre Duhamel

Nơi công tác: Đại học Paris Sud 11 Pháp

Thời gian công tác: 21/05/2012 – 29/05/2012, 01/10/2012 – 11/10/2012

Mục đích tại Việt Nam:

 • Tham gia Hội đồng bảo vệ KLTN chương trình NVCL.
 • Giảng dạy chương trình IST
 • Hướng dẫn nghiên cứu sinh
 • Trao đổi Đề tài Nghị định thư
 • Tổ chức Hội thảo quốc tế về Kỹ thuật mã mạng.

5. GS. Anthony Busson

Nơi công tác: Đại học Paris Sud 11 Pháp

Thời gian công tác: 01/02/12 – 10/02/12

Mục đích tại Việt Nam:

 • Tham gia giảng dạy chương trình IST

6. GS. Veronique Vegue

Nơi công tác: Đại học Paris Sud 11 Pháp

Thời gian công tác: 01/02/12 – 10/02/12

Mục đích tại Việt Nam:

 • Tham gia giảng dạy chương trình IST

7. GS. Yves Bernard

Nơi công tác: Đại học Paris Sud 11 Pháp

Thời gian công tác: 01/12/12

Mục đích tại Việt Nam:

 • Tham gia điều phối chương trình IST phía Pháp

8. Kỹ sư trưởng Sylvain Azarian

Nơi công tác: Trường SUPELEC Pháp

Thời gian công tác: 27/11/12 – 07/12/12

Mục đích tại Việt Nam:

 • Tham gia đề tài Nghị định thư
 • Tập huấn radio định nghĩa bằng phần mềm

9. GS. Suzanne Lesecq

Nơi công tác: CEA-LETI, MINATEC Pháp

Thời gian công tác: 12/10/12

Mục đích tại Việt Nam:

 • Trình bày seminar khoa học “Local (V,T) estimation in integrated circuits using a set of statistical tests”
 • Hướng dẫn nghiên cứu sinh

10. GS. Marian S.Stachowicz

Nơi công tác: Đại học Minnesota Mỹ

Thời gian công tác: 27/11/12 – 07/12/12

Mục đích tại Việt Nam:

 • Tham gia giảng dạy cho sinh viên K17/18 CS Khoa Công nghệ Thông tin
 • Tham gia giảng dạy 2 môn: Engineering Professionalism và Digital Control Systems cho sinh viên chương trình NVCL K53, K54 Khoa Điện tử Viễn thông