Bảo vệ cấp ĐHQG luận án Tiến sĩ NCS Trần Cao Quyền

Khoa Điện tử – Viễn thông trân trọng thông báo:

Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ cấp ĐHQG luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Cao Quyền.

Tên đề tài: Anten thông minh và áp dụng trong các kỹ thuật Viễn thông đa sóng mang

Ngành: Công nghệ Điện tử – Viễn thông

Chuyên nghành: Kỹ thuật Viễn thông Mã số: 62 62 70 06

Thời gian: 8h30, Thứ tư, ngày 21/11/2012

Địa điểm: Phòng 212, nhà E3, Trường ĐH Công nghệ, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng kính mời.