Học bổng Pony Chung (Hàn Quốc)

Học bổng cấp cho sinh viên và học viên cao học có kết quả học tập tốt, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm Quỹ học bổng PonyChung, Hàn Quốc, cấp 15.000 USD dành cho 30 suất, mỗi suất trị giá 500 USD.
Kể từ khi bản Thoả thuận hợp tác về Ch­ương trình học bổng giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc được ký kết ngày 29/10/2008, năm học 2010-2011 này đã là năm học thứ 3 liên tiếp, học viên cao học và sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội được nhận học bổng từ phía Quỹ.