Học bổng Toshiba, Nhật Bản

Tên học bổng Học bổng Toshiba, Nhật Bản
Giới thiệu chung – Học bổng này do Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản tài trợ.

– Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2005-2006.

Đối tượng/Tiêu chuẩn – Tuổi: < 24 tuổi đối với học viên cao học; < 27 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng cho học viên năm cuối của khóa học);

– Học viên đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học, có kết quả học tập và nghiên cứu xuất sắc;

– Học viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tốt (đặc biệt là kỹ năng viết và nói).

– Ưu tiên học viên có hoàn cảnh khó khăn; Có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Học viên sẽ không được nhận học bổng lần 2 trong các trường hợp sau:

– Học viên được nhận học bổng không còn khả năng tiếp tục học tập vì lý do sức khoẻ;

– Học viên được nhận học bổng có hành vi trái luật pháp hoặc quy định của ĐHQGHN và Quỹ học bổng;

– Học viên nhận học bổng của một quỹ học bổng/tổ chức khác trong năm học;

– Học viên không tham dự buổi báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu hoặc đi công tác nước ngoài quá 3 tháng.

Giá trị/Số lượng – Mức học bổng toàn phần: trị giá 100.000 JPY/ 01 học viên/năm (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).

– Mức học bổng bán phần: trị giá 50.000 JPY/01 học viên/năm.

– Tổng giá trị học bổng là 15.000.000 JPY/năm học

Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến) 2 lần vào giữa mỗi kỳ của năm học
Thời gian nhận học bổng (dự kiến) 2 lần vào giữa mỗi kỳ của năm học

Tại lễ trao học bổng lần 2, học viên phải báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu của học viên tại buổi Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting.

Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký Bản tự giới thiệu của học viên bằng tiếng Anh, tiếng Việt, có dán ảnh (theo mẫu)
Thông tin liên quan Chi tiết xem thông báo