Một số thành tựu nổi bật

Khoa ĐTVT đã Giám đốc ĐHQGHN tặng bằng khen hai lần, lần thứ nhất vào năm 2006, ghi nhận một quá trình phấn đấu 10 năm của Khoa ĐTVT và lần thứ hai vào năm 2012 ghi nhận thành tích xuất sắc trong đào tạo Nhiệm vụ Chiến lược.

Cùng với thành tích chung này của toàn khoa, trong 16 năm qua Khoa còn có:

 • Bằng khen Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2011);
 • 05 cán bộ được tặng Huân chương Lao động hạng ba;
 • 03 cán bộ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
 • 20 cán bộ được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục;
 • 20 cán bộ được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN;
 • Nhiều cán bộ được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, Giám đốc ĐHQGHN, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội, Hội Vô tuyến Điện tử – Việt Nam…;
 • 03 giảng viên được tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”;
 • Nhiều cán bộ được cộng nhận “Giáo viên dạy giỏi”, “Chiến sỹ thi đua” cấp ĐHQGHN, nhiều lượt cán bộ được công nhận là Giáo viên dạy giỏi, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở;
 • 02 năm liên tiếp nhận Giải thưởng Nhân tài Đất Việt (2007, 2008);
 • 02 cán bộ được tặng Giải thưởng Khoa học Công nghệ 5 năm lần thứ nhất 2001-2006 cấp ĐHQGHN
 • 01 nhóm nghiên cứu được tặng Giải Nhất Giải thưởng Khoa học Công nghệ 5 năm lần thứ nhất (2005-2010) cấp ĐHCN.
 • 01 cán bộ được nhà xuất bản quốc tế Elsevier trao tặng giải thưởng “Elsevier Scopus Prize” lần đầu tiên tại Việt Nam, về chất lượng và độ ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu thông qua tiêu chuẩn h-index.
 • 04 cán bộ được tặng các Giải thưởng Công trình Khoa học tiêu biểu cấp ĐHQGHN, Nhà khoa học trẻ ĐHQGHN.