Thông báo hội thảo REV 2013 – KC01

Kỷ niệm 25 năm thành lập (17/12/1988-17/12/2013), Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam (REV) phối hợp với Chương trình Khoahọc, Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước về Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (KC01) tổ chức Hội nghị khoa học Quốc gia về Điện tử – Truyền thông, REV-KC01 2013 với chủ đề “Điện tử – Truyền thông với Các ngành công nghệ cao” nhằm truyền bá và lan tỏa những thành tựu và kết quả nghiên cứu mới. Hội nghị được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội vào các ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2013.

Website chính thức của hội nghị: http://www.uet.vnu.edu.vn/rev2013/

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH

Điện tử

 • Vật liệu và cấu kiện điện tử
 • Thiết kế vi mạch
 • Điện tử công nghiệp
 • Điện tử y sinh
 • Hệ thống nhúng
 • Điện tử công suất
 • Ứng dụng phần mềm trong thiết kế và kiểm tra vi mạch

Truyền thông

 • Lý thuyết thông tin
 • Xử lý tín hiệu và ảnh
 • Anten- truyền sóng và siêu cao tần
 • Mạng truyền thông thế hệ mới
 • Thông tin và định vị trên biển
 • Thông tin dưới nước
 • Nội dung số và Truyền thông đa phương tiện
 • An ninh mạng và bảo mật thông tin
 • Truyền thông di động thế hệ mới
 • Truyền thông vệ tinh
 • Truyền thông quang thế hệ mới
 • Các công nghệ mới trong truyền thông vô tuyến

Điện tử truyền thông với các ngành công nghệ cao

 • Điện tử – truyền thông trong tự động hóa, đo lường, điều
 • khiển.
 • Cơ điện tử
 • Điện tử – truyền thông trong hàng không – vũ trụ
 • Ứng dụng điện tử – truyền thông trong an ninh, quốc  phòng
 • Ứng dụng điện tử – truyền thông trong giao thông  thông
 • minh
 • Các chủ đề khác có liên quan: chính sách; tiêu chuẩn; quy
 • hoạch; quản trị; công nghiệp; đào tạo, v.v..

ĐỀ XUẤT PHIÊN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Hội Nghị REV2013 chào đón các đề xuất mở phiên báo cáo theo các chuyên đề riêng tại Hội nghị của các tổ chức nghiên cứu và đào tạo liên quan đến lĩnh vực Điện tử – Truyền thông với các ngành công nghệ cao. Các đề nghị này xin gửi trực tiếp đến Ban chương trình theo địa chỉ
Email: rev_conf@vnu.edu.vn

QUY CÁCH VIẾT BÁO CÁO

Tóm tắt và toàn văn báo cáo sử dụng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh; trình bày trên MS-World theo file mẫu sau:

Mẫu báo cáo tiếng Việt

Mẫu báo cáo tiếng Anh

và nộp trực tuyến qua website: https://www.easychair.org/conferences/?conf=revkc012013

KỈ YẾU HỘI NGHỊ

Báo cáo gửi tới Hội nghị sẽ được phản biện độc lập. Nếu được chấp nhận trình bày tại Hội nghị thì sẽ được đăng trong Kỷ yếu (đĩa CD) và tuyển tập có mã ấn phẩm ISBN của hội nghị REV-KC01 2013. Các bài báo xuất sắc sẽ được tuyển chọn, giới thiệu sang tạp chí Journal on Electronics and Communications (JEC).

GIẢI THƯỞNG CỦA HỘI NGHỊ

Hội nghị REV-KC01 2013 có các giải thưởng Bài báo hay nhất  do Hội đồng xét giải thưởng lựa chọn trên cơ sở nội dung khoa học của bài báo và phương pháp trình bày báo cáo tại Hội nghị.

KÊU GỌI TÀI TRỢ

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, đơn vị và cá nhân. Mọi tài trợ xin liên hệ với Ban tổ chức Hội nghị theo địa chỉ liên hệ ở dưới thông báo này.

QUẢNG CÁO VÀ TRIỂN LÃM

Tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu quảng cáo, triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại Hội nghị và trong các ấn phẩm của Hội nghị xin liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức của Hội nghị.

LỆ PHÍ HỘI NGHỊ

Mỗi tác giả đóng lệ phí được đăng 01 bài trong tuyển tập với lệ phí 1.500.000 VND trước ngày 15/11/2013 (gồm Kỷ yếu Hội nghị, tham dự các phiên họp của Hội nghị, 1 bữa ăn trưa và cà phê giải lao). Mỗi bài thêm sẽ phải nộp thêm 500.000VND.
Khách tham dự các phiên họp của Hội nghị sẽ phải nộp 500.000VND/người.


pdf Tải Call For Paper (định dạng PDF)