Seminar trao đổi hợp tác khoa học với Đại học Lyon I

Chiều ngày 24/5 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Liên kết, Dịch vụ Khoa học Công nghệ và Chuyển giao Tri thức (TSK) đã tổ chức buổi Seminar qua Video Conference để thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin giữa Phòng thí nghiệm LIRIS, Trường Đại học Claude Bernard Lyon I và khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ.

 Seminar được tổ chức tại phòng 103, Mutimedia Studio, Trung tâm Máy tính, nhà G2, Trường Đại học Công nghệ. Tham gia buổi trao đổi có các chuyên gia và giảng viên khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ ĐHQGHN và Phòng thí nghiệm LIRIS, Trường Đại học Claude Bernard Lyon I.

Hai bên đã cùng nhau thảo luận về việc hợp tác nghiên cứu, trao đổi khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và thống nhất sẽ hợp tác lần đầu tiên về lĩnh vực Khai phá dữ liệu.

Dự kiến sẽ có một buổi Video Conference khác chi tiết hơn để đi đến kí kết thỏa thuận đánh dấu bước đầu tiên và triển vọng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin vào cuối tháng 7 tới đây.