Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa điện tử viễn thông năm 2012

Ngày 5 tháng 4 năm 2012 vừa qua, Khoa Điện tử Viễn thông (ĐTVT) đã tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa hoc (HN SVNCKH) năm 2012.

Kể từ năm 2008 đến nay, ngành đào tạo Công nghệ Điện tử – Viễn thông vinh dự là một trong 7 ngành đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nôi (ĐHQGHN) được lựa chọn đầu tư phát triển để đạt trình độ quốc tế (Nhiệm vụ Chiến lược). Đây vừa là trọng trách lớn lao mà ĐHQGHN giao phó, nhưng cũng là cơ hội lớn để Khoa ĐTVT có những thay đổi về chất để phát triển nâng tầm.

PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang, Chủ nhiệm khoa ĐT-VT, phát biểu khai mạc hội nghị

 Đón nhận vinh dự này, trong suốt những năm vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa ĐTVT đã nỗ lực không ngừng, đã đạt được một số thành tựu khoa học công nghệ đáng khích lệ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) trở thành trường đại học nghiên cứu.

 Thông qua Đề án thành phần phát triển ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông đạt trình độ quốc tế, một số giảng viên của Khoa ĐTVT có cơ hội được cử đi học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và thực hành tại các nước tiên tiến. Khoa cũng có cơ hội mời một số giáo sư của các đại học tiên tiến trên thế giới sang giảng dạy, trao đổi hợp tác và hướng dẫn nghiên cứu tai chương trình. Cán bộ và sinh viên Khoa được sử dụng các tài liệu, sách, giáo trình và bài giảng tiên tiến cũng như các ngồn tài liệu online phong phú (IEEE, ACM…) vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Phó hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đối với sinh viên NVCL, một nhiệm vụ quan trọng có tính bắt buộc đó là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH). Điều này cũng được quy định rõ tại Quyết định số 1022/QĐ-ĐHQGHN tháng 3 năm 2009 và Quyết định số 3599/ tháng 12 năm 2011 của ĐHQGHN về việc xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế. Đáp ứng các đòi hỏi của thực tiễn cũng như những yêu cầu của NVCL, sinh viên Khoa ĐTVT đã tích cực tham gia nghiên cứu tại các Phòng thí nghiệm dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn khoa học của các giảng viên Khoa. Trong năm 2011 vừa qua, đã có nhóm sinh viên NVCL năm thứ 3 mặc dù mới là lần đầu tham gia NCKH nhưng đã đạt giải thưởng cấp Trường ĐHCN và sau đó đã tham gia báo cáo tại Hội nghị Khoa học Quốc tế.

Sinh viên trình bày báo cáo nghiên cứu tại hội nghị

 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (HNSVNCKH) hằng năm là một dịp tốt để sinh viên báo cáo các kết quả nghiên cứu của mình. Đây cũng là cơ hội lớn để sinh viên có dịp cọ sát, tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu, kinh nghiệm thuyết trình trước khi ra môi trường quốc tế. Năm học 2011-2012 này là năm toàn bộ sinh viên Khoa ĐTVT là sinh viên NVCL, vì vậy, HNSVNCKH năm 2012 này sẽ là hội nghị của sinh viên NVCL. Đây cũng là năm sinh viên NVCL mang đến hội nghị những kết quả mới cùng những sáng tạo mới của sinh viên, chứng minh cho năng lực học, năng lực nghiên cứu của sinh viên NVCL Khoa ĐTVT nói riêng và của Trường ĐHCN nói chung.

 HNSVNCKH năm 2012 khoa ĐTTVT có 55 sinh viên NVCL tham gia (48 sinh viên K53 và 7 sinh viên K54) với 36 báo cáo tại 03 Tiểu ban.

 Các tiêu chí đánh giá báo cáo Khoa học năm 2012 của Khoa ĐTVT gồm có:

– TIÊU CHÍ 1: Nắm vững lý thuyết cơ bản liên quan tới đề tài.

– TIÊU CHÍ 2: Xác định rõ vấn đề nghiên cứu và các kiến thức chuyên sâu về vấn đề đó.

– TIÊU CHÍ 3: Làm chủ được công cụ phục vụ nghiên cứu (simulation tool, design software, hardware testbed v…v.).

– TIÊU CHÍ 4: Đánh giá vấn đề nghiên cứu qua sử dụng các công cụ này (số liệu thống kê, đánh giá kết quả v….v).

– TIÊU CHÍ 5: Đề xuất được ý tưởng về: cải tiến, tạo mới v….v

Trong đó

– Báo cáo đạt yêu cầu phải thỏa mãn các Tiêu chí từ 1-4.

– Báo cáo đưa lên tham dự HN SVNCKH cấp trường phải thỏa mãn Tiêu chí 5.

 Các báo cáo SV NCKH năm 2012 của sinh viên Khoa ĐTVT tập trung vào nghiên cứu một số vấn đề mới, hiện đại trong Kỹ thuật Điện tử và Kỹ thuật Viễn thông.

Căn cứ trên kết quả báo cáo của các nhóm sinh viên và các Tiêu chí đặt ra; căn cứ trên báo cáo và đề xuất của các Trưởng Tiểu ban đánh giá, Hội đồng thẩm định Khoa đã chọn ra được 03 báo cáo tham gia HNSVNCKH cấp trường, đó là:

1. “Simulation of a Sample of Dual-band Antenna for Mobile Phones”

Nhóm sinh viên: Vũ Đức Tiệp, Lê Văn Biển, Nguyễn Văn Ninh

(Điểm đánh giá tại Tiểu ban: 9,4)

2. “Design of a Network Adapter for NoC Architectures”

Sinh viên: Nguyễn Thế Tuyên

(Điểm đánh giá tại Tiểu ban: 9,1)

3. “Inkjet Sensing”

Sinh viên: Nguyễn Tiến Đạt

(điểm đánh giá tại Tiểu ban: 8,8)