Thiết kế và chế tạo các hệ thống thu phát cao tần và siêu cao tần

Cùng với xử lý tín hiệu, kỹ thuật siêu cao tần công suất nhỏ tạp âm thấp và đặc biệt là kỹ thuật siêu cao tần công suất lớn là lĩnh vực rất khó khăn và phức tạp cần được các cơ sở khoa học công nghệ đầu tư nghiên cứu sâu, tiến tới làm chủ công nghệ chế tạo trong nước, cho phép hiện đại hóa và chế tạo mới các thiết bị định vị vô tuyến trong điều kiện nước ta hiện nay.

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các thiết bị siêu cao tần tại Khoa ĐTVT tập trung đi sâu nghiên cứu công nghệ, tạo ra sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng trong các hệ thống thông tin vô tuyến, các hệ định vị vô tuyến. Các sản phẩm cụ thể đã và đang được chế tạo thử nghiệm bao gồm: (1) thiết bị xử lý tín hiệu và tự động phát hiện mục tiêu trong các hệ định vị vô tuyến – đài ra đa bắt thấp P15; (2) tuyến thu trung tần đài ra đa P37 bằng linh kiện công nghệ mới; (3) bộ khuếch đại cao tần tạp âm thấp thay thế đèn sóng chạy làm việc ở dải sóng đề xi mét dung cho ra đa bắt thấp P15, P19; (4) máy thu Logarit giải mã tín hiệu 2 kênh băng tần UHF sử dụng trong các hệ thống thông tin vô tuyến; (5) bộ tổ hợp tần số dải sóng đề xi mét dùng mạch vòng bám pha PLL với cơ cấu chuyển tần số linh hoạt dùng trong các hệ thống tự động điều chỉnh tần số; (6) máy phát bán dẫn dải sóng dm; (7) hệ thống phát, thu và xử lý tín hiệu dải rộng, nhận biết chủ quyền Quốc gia.

Nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Bạch Gia Dương (chủ trì), một số cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu ĐTVT.

Hợp tác chính: Viện Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng)