Tuần lễ hội nhập của Tân sinh viên K65

Tuần lễ hội nhập của Tân sinh viên K65 sẽ diễn ra từ 14-16/10/2020 với nhiều hoạt động để Tân sinh viên tìm hiểu qui định và làm quen với môi trường học tập mới.

Chi tiết chương trình xem trong file đính kèm.