Điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm học 2020

Điểm trúng tuyển đại học chính quy 2020 cho các nhóm ngành đào tạo của Khoa Điện tử – Viễn thông như sau:

– Máy tính và robot (CN2): 27.25

– Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông CLC (CN9): 26

Thí sinh tra cứu kết quả tuyển sinh đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ theo địa chỉ sau: https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/?cat=180