Học bổng hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Samsung Display và Trường Đại học Công nghệ

Dưới đây là thông tin về học bổng hợp tác đào tạo tiến sĩ giữa Samsung Display và Trường Đại học Công nghệ, để các Nghiên cứu sinh tham khảo, nắm được thông tin chi tiết về quyền lợi khi tham gia học bổng.

Trân trọng thông báo ./.