Thông tin tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Khoa Điện tử- Viễn thông, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Sau đại học đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đợt 1 năm 2020 như sau:

Trân trọng cảm ơn.