V/v tuyển thực tập sinh thực tập tại Viện Dầu khí Việt Nam

– Viện Dầu khí Việt Nam tuyển thực tập sinh về lĩnh vực Khoa học tính toán, xử lý tín hiệu phục vụ thăm dò dầu khí (Toán, Vật lý, Tin học, Xử lý tín hiệu)

– Số lượng: 02 người

– Địa điểm làm việc: Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm và Thăm dò & Khai thác Dầu khí, 167, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

– Hình thức hợp đồng/thỏa thuận: Thỏa thuận thực tập

– Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 08/9/2019 đến địa chỉ: Ban Tổ chức nhân sự viện dầu khí Việt Nam, 167, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (Chị Trần Thị Vui, 0972 686464)

http://www.vpi.pvn.vn