Giới thiệu về đối tác

Đối tác mà Khoa ĐTVT chọn tham khảo chương trình là khoa Điện và Kỹ thuật Máy tính, Đại học Quốc gia Singapore (NUS). NUS là một đại học công lập hàng đầu khu vực và thế giới. Đây là một trong những điểm quan trọng cung cấp các ý tưởng tiên phong trong mạng lưới toàn cầu của các cộng đồng tri thức. Nhiệm vụ của NUS bao gồm ba phương diện gắn kết khăng khít với nhau: đào tạo, nghiên cứu khoa học trên những lĩnh vực có độ tác động lớn, và phục vụ đất nước và xã hội. Năm 2016, NUS được xếp thứ 12 trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới, và thứ nhất trong bảng xếp hạng các trường đại học châu Á (theo xếp hạng của QS World University Rankings). Theo THES, NUS xếp thứ 8 trên thế giới về mặt công nghệ. Xem thêm giới thiệu về Đại học NUS và Chương trình Cử nhân Kỹ thuật Điện của họ.

 Bên cạnh chương trình của NUS, Khoa ĐTVT còn tham khảo chương trình Cử nhân Kỹ thuật, ngành Kỹ thuật Điện, của Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ, của Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (UIUC – University of Illinois at Urbana-Champaign) của Mỹ, đây là trường đứng thứ 3 của Mỹ về lĩnh vực Kỹ thuật Điện.