Mời dự Seminar chuyên đề: “IoT smart sensors”

Nhằm tăng cường trao đổi nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ hợp tác,
Khoa Điện tử – Viễn thông tổ chức Seminar chuyên đề: “IoT smart sensors”
(vào ngày 17/04/2019 tại phòng họp 212, Nhà E3).

Chương trình như sau:
8:30 – 9:00: Đăng ký tham dự
9:00 – 9:10: Lời phát biểu khai mạc của Chủ nhiệm khoa Điện tử – Viễn thông
9:10 –10:30: Diễn giả Thomas Man trình bày “IoT smart sensors”, phần 1
10:30 – 11:00: Giải lao (tiệc trà)
11:00 – 12:30: Diễn giả Thomas Man trình bày “IoT smart sensors”, phần 2
12:30 kết thúc buổi seminar

Khoa Điện tử – Viễn thông kính mời các bạn tham dự
Thân ái.

FB Cover-01