Phòng Thực tập Điện tử Viễn thông

Mục tiêu:

Là một khoa đào tạo về kỹ thuật và công nghệ, phòng thí nghiệm là một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo. Hiện tại Khoa Điện tử Viễn thông có hệ thống 7 phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu từ các môn cơ sở đến chuyên ngành. Do đó, sinh viên và học viên sau khi ra trường có kiến thức thực tế vững chắc, đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu cũng như làm việc của các nhà tuyển dụng.

Phòng thực tập bao gồm 3 phòng thực tập: phòng thực tập kĩ thuật điện tử, phòng thực tập kĩ thuật số và phòng thực tập chuyên đề, có nhiệm vụ giảng dạy các môn học thực tập kiến thức cơ sở như Nguyên lý kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật số và các bài thực tập chuyên đề cho sinh viên năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Các bài thực tập này gắn liền với kiến thức cơ bản mà sinh viên đã được học trên lớp, tạo điều kiện cho sinh viên hiểu sâu hơn lý thuyết và nâng cao khả năng thực hành. Đặc biệt, các bài thực tập chuyên đề có nội dung sâu, kiến thức hiện đại, phù hợp với yêu cầu của sinh viên công nghệ. Ngoài các cán bộ của Phòng, còn có các cán bộ giảng dạy trong Khoa cũng tham gia hướng dẫn thực hành cho sinh viên tại Phòng.

Cán bộ của Phòng: