Chương trình trao đổi sinh viên năm học 2018 – 2019 của Trường ĐH Kanazawa, Nhật bản

ĐHQGHN thông báo về chương trình trao đổi sinh viên năm học 2018 – 2019 của Trường ĐH Kanazawa, Nhật bản như sau:

1. Các chương trình học: A, C, D và E (xem thông tin các chương trình trong tài liệu đính kèm hoặc tại website: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/docs/Guidelines2018-EN.pdf).

2. Thời gian trao đổi: tháng 10/2018-8/2019.

3. Thời hạn đơn vị đào tạo gửi hồ sơ sinh viên/học viên đăng ký tham gia về ĐHQGHN: 23/02/2018.

4. Học phí: Sinh viên/học viên trao đổi được Trường ĐH Kanazawa miễn học phí và được xem xét cấp học bổng JASSO (đối với sinh viên/học viên đăng ký tham gia chương trình A, C và E).

5. Tiêu chí xét chọn:

– Sinh viên/học viên hệ chính quy, đáp ứng các yêu cầu của chương trình đăng ký học trao đổi tại Trường ĐH Kanazawa và của ĐHQGHN;

– Được đơn vị đào tạo đề nghị và ĐHQGHN xét chọn đề cử đi trao đổi;

– Có sức khỏe và đạo đức tốt, hộ chiếu còn hạn theo quy định.

6. Chỉ tiêu hồ sơ: ĐHQGHN có kế hoạch đề cử 03 sinh viên/học viên đi trao đổi 1 năm hoặc 06 sinh viên/học viên đi trao đổi 1 kỳ tại Trường đối tác.

7. Hướng dẫn đăng ký chương trình và mẫu đơn đăng ký theo yêu cầu của Trường đối tác: xem tại website http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000073.html . Sinh viên/học viên phải đồng thời hoàn thành hồ sơ trao đổi theo yêu cầu của ĐHQGHN.

8. Đơn vị đào tạo gửi hồ sơ sinh viên/học viên trao đổi về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo). Bản scan hồ sơ (01 file hồ sơ theo yêu cầu của đối tác) gửi qua email thuyntl@vnu.edu.vn (đ/c Nguyễn Thủy). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Chi tiết xem tại: https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N21771/Chuong-trinh-trao-doi-sinh-vien-tai-Truong-dH-Kanazawa,-Nhat-ban-nam-2018-%E2%80%93-2019.htm