Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2016 – 2017 Khoa Điện tử Viễn thông

Ngày 27/06, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2016-2017 tại Nhà G2.
Tham dự hội nghị gồm PGS.TS. Nguyễn Việt Hà- Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Trần Xuân Tú- Trưởng phòng KHCN&HTPT; TS. Tô Văn Khánh – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cùng Ban chủ nhiệm khoa và toàn thể cán bộ khoa ĐTVT.
FB_IMG_1493385089653
Hội nghị đã lắng nghe PGS.TS Trần Đức Tân- Phó Chủ nhiệm khoa tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức và kế hoạch công tác năm học 2017-2018. PGS.TS Trần Đức Tân nhấn mạnh tập thể Khoa ĐTVT đã hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và đánh giá cao những thành tích đạt được trên các lĩnh vực hoạt động. Về công tác tuyển sinh và đào tạo, năm 2016-2017 khoa tuyển sinh đại học vượt chỉ tiêu với 122 sinh viên (chỉ tiêu là 120), tuyển sinh nghiên cứu sinh tăng so với các năm trước; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hệ nhiệm vụ chiến lược đạt 82,7%. Về sản phẩm khoa học có khả năng thương mại hóa khoa đã đóng góp 5/15 sản phẩm trưng bày tại phòng triển lãm của ĐHQGHN; tỷ lệ bài báo trên cán bộ cao nhất trường. Về hợp tác phát triển, Khoa thiết lập với các đối tác, cụ thể Samsung, VNPT Technology, FPT Software… để hỗ trợ sinh viên thực tập. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, PGS.TS cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế cơ bản ở một số lĩnh vực cần phải khắc phục.
Trong năm tiếp 2017-2018, Khoa cần giữ vững thế ổn định và tiếp tục những bước phát triển mới. Một số hoạt động cần chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ hơn nữa gồm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về đào tạo đại học và sau đại học bám theo các kế hoạch của Nhà trường và ĐHQGHN; tăng cường quảng bá để thu hút sinh viên và học viên giỏi; thực hiện nhiệm vụ đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính đã được ĐHQGHN phê duyệt; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học dựa trên thế mạnh của các bộ môn và nhóm nghiên cứu; thực hiện công tác giáo trình, xây dựng website môn học, các bài thực hành.
Phát biểu tại hội nghị, Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà đã đánh giá Khoa ĐTVT là khoa có hoạt động và phát triển ổn định ở các mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong những năm qua. Về công tác khoa học công nghệ, khoa tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển với nhiều các đề tài lớn, nghị định thư trong năm học 2016-2017. Đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong năm học qua vẫn có sự phát triển đột phá và giữ vững chất lượng. Trong thời gian tới, khoa cần rà soát lại định hướng về đào tạo, nghiên cứu hướng tới sự phát triển về quy mô và giữ vững chất lượng. Ngoài ra, việc khai thác thế mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ sẽ giúp khoa phát triển bền vững.
Tại hội nghị, TS. Nguyễn Nam Hoàng – Chủ tịch Công đoàn khối ĐTVT đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn khối ĐTVT năm học 2016 – 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số công đoàn viên của toàn khối là 32 đồng chí. Về cơ bản, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2016 – 2017 đều đạt với 100% các công đoàn viên đạt lao động tiên tiến và tích cực hỗ trợ chi bộ trong công tác phát triển đảng viên mới. Năm học 2017 – 2018, công đoàn tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; tham gia các hoạt động chung do Công đoàn trường tổ chức; duy trì các hoạt động đoàn kết nội bộ (dã ngoại, du xuân, thăm hỏi…).
Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề công tác chính gồm Đào tạo, Tài chính, Tổ chức cán bộ. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp tại Hội nghị của đại biểu cán bộ viên chức.
Hội nghị Cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2016-2017 của Khoa ĐTVT kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức trong toàn khoa, tiếp tục đưa khoa phát triển vững mạnh trong năm 2017, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch chiến lược đã đề ra.