Sinh viên hệ nhiệm vụ chiến lược và hệ chuẩn náo nức trong ngày bảo vệ khoá luận tốt nghiệp.

Sáng ngày 16/5, ngay sau Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy năm 2017 tại Hội trường 3– G3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thì tại Khoa ĐTVT đã tổ chức 4 hội đồng bảo vệ KLTN của sinh viên hệ NVCL.

 

Tổng số sinh viên hệ NVCL báo cáo đợt này gồm 32 sinh viên và trình bày bằng tiếng Anh. Khác với chương trình đào tạo chuẩn, mỗi khóa luận NVCL có 02 phản biện độc lập. Trước đó, tất cả sinh viên nêu trên đều có báo cáo tại Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Điện tử – Viễn thông trong đó có những sinh viên có công trình khoa học công bố chung với giảng viên hướng dẫn tại Hội nghị chuyên ngành.
Sang ngày 17/5, Khoa ĐTVT đã tiếp tục tổ chức 2 hội đồng bảo vệ KLTN của sinh viên hệ chuẩn.
Sau 4 năm tích cực học tập và nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các bạn sinh viên ĐTVT đã hoàn thành chương trình đào tạo, viết khóa luận tốt nghiệp và bảo vệ trước hội đồng. Đối với sinh viên, lễ bảo vệ khóa luận là kỳ thi tốt nghiệp quan trọng đánh giá năng lực. Ngoài ra, kỳ bảo vệ khóa luận này còn là ngày hội để các bạn sinh viên thể hiện bản thân, những kiến thức cô đọng nhất trong suốt 4 năm học vừa qua. Lễ tốt nghiệp cũng là dịp sinh viên nhận được sự gợi mở, hướng dẫn của các thầy cô trong hội đồng. Thành tích và kết quả nghiên cứu của sinh viên sẽ là những lời cảm ơn có ý nghĩa nhất gửi đến thầy cô, gia đình và cũng là hành trang của các bạn sau khi tốt nghiệp.
Trước đợt bảo vệ tốt nghiệp, nhiều đơn vị tuyển dụng đã quan tâm làm việc với khoa về việc tuyển dụng sinh viên ngành ĐTVT khi tốt nghiệp.

 

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ

tb1

Tiểu ban số 2 hệ đào tạo NVCL

tb4

Tiểu ban số 4

tbs2

Tiểu ban số 2 hệ đào tạo chuẩn