MASSIVE MIMO: Benefits AND Challenges

Bộ môn Thông tin Vô tuyến tổ chức seminar với nội dung:

“MASSIVE MIMO: Benefits AND Challenges”

– Người trinh bày: PGS.TS Trịnh Anh Vũ

– Thời gian: 9h00 thứ 5 ngày 21-4-2016

– Địa điểm: Phòng 204 nhà G2

Khoa ĐTVT xin thông báo và kính mời các Thầy/Cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên quan tâm tham dự.

Trân trọng