Công ty Techpal tuyển dụng

Công ty Techpal tuyển dụng 02 nhân viên Nghiên cưu, phát triển dự án làm việc toàn thời gian:

  • Triển khai các thiết kế điện tử.
  • Lập trình chương trình phần mềm cho các dự án.
  • Lắp đặt vận hành và sửa chữa các thiết bị điện tử
  • Training cho người dùng về các tài liệu điện tử (lắp đặt sử dụng, khắc phục sự cố, …)

Chi tiết tại file đính kèm.