HUMAX tuyển dụng học bổng toàn phần

Công ty HUMAX Hàn Quốc đang tìm kiếm các cử nhân/kỹ sử lập trình cho các hệ thống nhúng, mạng, thiết bị di động và ứng dụng cho các thiết bị nhúng cho phòng Nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội. Chi tiết trong file đính kèm.

Từ khóa:   ·