Bảo vệ cấp cơ sở luận án Tiến sĩ NCS Bùi Trung Ninh

Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức buổi đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ:

  • Nghiên cứu sinh: Bùi Trung Ninh
  • Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu suất mạng quang DWDM sử dụng khuếch đại quang hỗn hợp DRFA/EDFA
  • Ngành: Công nghệ Điện tử – Viễn thông
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn Thông –  Mã số: 62 52 02 08
  • Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 1 năm 2016
  • Địa điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ 144 – Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Tóm tắt luận án: Tải file PDF

Kính mời mọi người quan tâm đến dự.

Từ khóa: