Công ty HUMAX Hàn Quốc tuyển dụng

Humax_LogoCông ty HUMAX Hàn Quốc tuyển dụng nhân sự cho phòng Nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội.

Chi tiết xem tại: http://www.humaxdigital.com/global/vietnam/