Bảo vệ cấp cơ sở luận án Tiến sĩ NCS Trần Thị Thúy Quỳnh

logo FET-02 smallKhoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức buổi đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ:

  • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thúy Quỳnh
  • Đề tài: Đánh giá các tham số chất lượng của hệ tìm phương kết hợp các thuật toán DOA với các dàn anten có cấu trúc đặc biệt trong môi trường có tỷ số SNR thấp
  • Ngành: Công nghệ Điện tử – Viễn thông
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn Thông –  Mã số: 62 52 70 05
  • Thời gian: 9h00 ngày 14 tháng 10 năm 2014
  • Địa điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ 144 – Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời mọi người quan tâm đến dự.