Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014

Trường ĐH Công nghệ thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014 bao gồm:

  • Tuyển sinh tiến sĩ theo Đề án 911. Xem nội dung chi tiết tại đây
  • Tuyển sinh thạc sĩ. Xem nội dung chi tiết tại đây
  • Tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông. Chi tiêt.
  • Tuyển sinh tiến sĩ. Xem nội dung chi tiết tại đây
  • Dạng thức chung đề thi đánh giá năng lực. Chi tiết.

dhcn2