Điều kiện học tập

Tại khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Công nghệ, sinh viên được tham gia đào tạo trong một môi trường giảng dạy hiện đại với máy chiếu phục vụ cho giảng dạy bằng máy tính, phòng máy tính hiện đại được kết nối Internet liên tục, thư viện giáo trình, tài liệu tham khảo và sách điện tử đầy đủ.

Thư viện Phòng học tiêu chuẩn

Khu giảng đường

Phòng máy tính phục vụ thực hành

Đối với hệ đào tạo trong nước cấp bằng của trường, ngoài các môn học chuyên môn, sinh viên được tập trung đào tạo thêm về  ngoại ngữ và các môn học tư duy sáng tạo, giúp cho các em có đầy đủ hành trang và tự tin bước vào môi trường làm việc hiện đại của các tổ chức và doanh nghiệp sau khi ra trường.
Với chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học quốc tế đang được xây dựng, sinh viên được học  các chương trình đào tạo của trường ký kết nước ngoài bằng tiếng Anh. Sinh viên xuất sắc năm cuối chương trình đào tạo chuẩn quốc tể có thể được đi thực tập, làm luân văn ở Đại học Quốc gia Singapore (NUS).