Phòng Thí nghiệm Xử lý Tín hiệu và Hệ thống

Phòng Thí nghiệm Xử lý Tín hiệu và Hệ thống trực thuộc Khoa Điện tử – Viễn thông, có nhiệm vụ nâng cấp, phát triển, quảng bá và áp dụng kiến thức trong lĩnh vực xử lý thông tin thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo đại học, nhằm đáp ứng được phần nào nhu cầu của xã hội.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính:

  • Xử lý tín hiệu y-sinh
  • Xử lý tiếng nói và hình ảnh
  • Xử lý tín hiệu trong viễn thông
  • Các cấu trúc xử lý tín hiệu số

 Các cán bộ của Phòng:

Tham khảo: PTN Tin hieu-He thong