Bộ môn Thông tin vô tuyến

 

Về giảng dậy, bộ môn thông tin vô tuyến phụ trách các môn học lien quan đế lý thuyết truyền dẫn, lý thuyết anten, thông tin di động và mạng vô tuyến. Các môn giảng dậy bao gồm: Trường điện từ và truyền song (ĐH), Kỹ thuật Siêu cao tần (ĐH), Thông tin số (ĐH và CH), Thông tin di động (ĐH và CH), Thông tin vệ tinh (ĐH), Kỹ thuật anten (ĐH và CH), Mạng vô tuyến WLAN (ĐH), Kỹ thuật Video truyền hình (ĐH).

 Các môn giảng dạy chính:

  • Truyền thông
  • Truyền thông số và mã hóa
  • Kỹ thuật siêu cao tần
  • Nhập môn xử lý tín hiệu cho hệ thống đa phương tiện
  • Kỹ thuật Anten
  • Thông tin di động
  • Thiết kế FPGA
  • Mạng không dây

Cán bộ của Bộ môn:

Tham khảo: Gioi thieu ve Bo mon TTVT_2019