Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học cơ sở và chuyên ngành Điện tử – Viễn thông thuộc các bậc Đại học và Sau Đại học (Cao học và Nghiên cứu sinh) và các hoạt động nghiên cứu của Khoa học cơ bản và công nghệ trong lĩnh vực liên quan tới Điện tử và Kỹ thuật máy tính. Tham gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu, các hoạt động ứng dụng cấp Nhà nước, cấp Đại học Quốc Gia và cấp Trường Đại học Công nghệ cũng như các hoạt động khoa học hợp tác quốc tế.

Các lĩnh vực nghiên cứu trong bộ môn:

  • Điện tử ứng dụng trong y sinh và quản lý môi trường.
  • Các công nghệ mạch điện tử tích hợp VLSI, FPGA, ASIC,…
  • Ứng dụng của sensor, sensor MEMS cho các thiết bị Điện tử – Viễn thông.
  • Các thiết bị điện tử cho nghiên cứu ứng dụng Vật lý.
  • Các hệ thống điều khiển tự động và ROBOTICs

Cán bộ của Bộ môn:

Phòng thí nghiệm của bộ môn:

Tham khảo: Gioi thieu Bo mon DT&KTMT-2019