Khóa luận tốt nghiệp trước năm 2008

>> Quay về danh sách tài liệu

STT Tác giả Tiêu đề
1 HOÀNG VĂN DIỄN TÌM HIỂU VỀ THÔNG TIN VỆ TINH VSAT, THIẾT KẾ TUYẾN THÔNG TIN VỆ TINH VSAT GIỮA HAI TRẠM VAST VÀ HÀ NỘI-NHA TRANG VB-2002.258
2 Đỗ Thị Thu ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG CDMA VB-2005.255
3 Lê Đình Hưng MÔ HÌNH LỚP VẬT LÝ CDMA2000 KÊNH XUỐNG VB-2005.256
4 Ngô Thị Nguyên KHÔI PHỤC LẠI ĐỊNH THỜI, TẦN SỐ VÀ PHA SÓNG MAGN TRONG TÍN HIỆU MSK VB-2005.257
5 Nguyễn Thị Nga PHÂN TÍCH MẠNG CỤC BỘ KHÔNG DÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG MONTE CARLO VB-2006.254

>> Quay về danh sách tài liệu