Khóa luận tốt nghiệp năm 2008

>> Quay về danh sách tài liệu

STT Tác giả Tiêu đề
1 Nguyễn Hoàng Sơn Software Radio cho hệ đo thử kênh MIMO VB-2008.073
2 Đinh Văn Phong Phương pháp lấy mẫu nén và ứng dụng VB-2008.075
3 Lưu Văn Hoan Thiết kế anten dẹt có cấu trúc xoắn tiếp điện dùng cho đường truyền mạch dải VB-2008.076
4 Nguyễn Minh Khoa Thuật toán D-Blast cho kênh MIMO Fading chậm VB-2008.078
5 Dương Đình Sáng Nghiên cứu, thiết kế anten mạch dải cấu trúc zíc zắc dùng cho RFID VB-2008.079
6 Nguyễn Thị Hoài Thu Tìm hiểu về WiMax và tình hình triển khai WiMax ở Việt Nam VB-2008.080
7 Nguyễn Hoàng Sơn Software Radio cho hệ đo thử kênh MIMO VB-2008.081
8 Nguyễn Hoàng Sơn Software Radio cho hệ đo thử kênh MIMO VB-2008.082
9 Liên Tiến Hoàn Mã không – thời gian tối ưu cho kênh Fading MIMO VB-2008.083
10 Trần Văn Hoan Phân tích dòng truyền tải MPEG (MPEG Transport Stream) VB-2008.084

>> Quay về danh sách tài liệu