Thiết kế vi mạch tích hợp

Prof. Rakesh Kumar

Người trình bày: GS. Rakesh Kumar – President of IEEE Solid-State Circuits Society (IEEE SSCS).

Thời gian: 15h00, ngày 05/04/2013.

Địa điểm: 3-G3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.