Hội thảo về cơ hội việc làm tại Nhật Bản

Thân mời các bạn sinh viên CHUẨN BỊ tốt nghiệp và các bạn sinh viên có quan tâm đến tham dự hội thảo:

Xem chi tiết trong file đính kèm