Hội thảo giới thiệu về công ty KONICA MILNOTA HOLDINGS, INC., Nhật Bản

Ngày 27 tháng 01 năm 2013 tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Trung tâm Đào tạo Liên kết, Dịch vụ Khoa học Công nghệ và Chuyển giao Tri thức, Trường Đại học Công nghệ phối hợp với Công ty Job Tessio, Nhật Bản tổ chức Hội thảo giới thiệu về công ty KONICA MILNOTA HOLDINGS, INC., Nhật Bản

Để tiếp tục chương trình tuyển dụng, Công ty KONICA MILNOTA sẽ tổ chức hội thảo tuyển dụng, nhận hồ sơ và phỏng vấn các ứng viên vào ngày 02 và 03 tháng 3/2013 tại Hà Nội (Đến gần ngày hội thảo, Công ty sẽ gửi email thông báo địa điểm cụ thể tới các ứng viên)

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời xem trong file đính kèm

Để tham dự Hội thảo, mời các bạn đăng ký theo địa chỉ: http://entry.jobtessio.jp/seminar/2013/konicaminolta_vn0111.html

Chúc các bạn thành công!