Sinh viên khoa Điện tử – Viễn thông đạt giải nhì và ba NCKH cấp ĐHQGHN năm 2012

Giám đốc ĐGHQGHN vừa ký QĐ số 530/QĐ-KHCN ngày 23/2/2013 về việc tặng Bằng khen cho các em đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN năm 2012. Theo quyết định này, sinh viên khoa Điện tử – Viễn thông đạt giải nhì và giải ba. Ngoài ra, sinh viên của trường ĐH Công nghệ cũng vinh dự đạt giải Nhất.

Trong quyết định này, khoa Điện tử – Viễn thông, trường ĐH Công nghệ có nhóm sinh viên nhiệm vụ chiến lược đạt giải Nhì (Vũ Đức Tiệp, Lê Văn Biển, Nguyễn Văn Ninh, khoa ĐTVT, giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang) và giải Ba (Nguyễn Thế Tuyên, khoa ĐTVT, Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trần Xuân Tú)

Cũng trong quyết định này, em Phạm Hồng Công, Sinh viên K.54H Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hoá đạt giải Nhất với đề tài” Ổn định phi tuyến của tấm composite chức năng FGM trên nền đàn hồi với modul Young’s E và hệ sộ Poission v biến thiên” (Giảng viên hướng dẫn PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức). Giải Khuyến khích thuộc về Phạm Nguyên Bình, Vũ Ngọc Quang, Nguyễn Xuân Trường , Khoa CNTT, giảng viên hướng dẫn TS. Phạm Bảo Sơn.

Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN cũng đã ký quyết định số 529/QĐ-KHCN tặng Bằng khen cho 4 cán bộ hướng dẫn hướng dẫn sinh viên đoạt giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2012.

Xin nhiệt liệt chúc mừng thành công của khoa Điện tử – Viễn thông và Trường ĐH Công nghệ. Chúc mừng các em sinh viên và các thầy cô hướng dẫn đã đạt được thành tích cao về NCKH năm 2012 của ĐHQGHN.

Giám đốc ĐGHQGHN vừa ký QĐ số 530/QĐ-KHCN ngày 23/2/2013 về việc tặng Bằng khen cho các em đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN năm 2012. Theo quyết định này, lại một lần nữa, sinh viên của trường ĐH Công nghệ vinh dự đạt giải Nhất.

Trong đó, em Phạm Hồng Công, Sinh viên K.54H Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hoá đạt giải Nhất với đề tài” Ổn định phi tuyến của tấm composite chức năng FGM trên nền đàn hồi với modul Young’s E và hệ sộ Poission v biến thiên” (Giảng viên hướng dẫn PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức).

Đề tài nghiên cứu của em Công đã được đăng trên tạp chí quốc tế ISI Composite Structures (IF=2,82). Như vậy, đến nay, ĐHCN đã có 4 năm sinh viên đạt giải nhất NCKH cấp ĐHQGHN (2005,2006, 2011 và 2012).

Cũng trong quyết định này, trường ĐH Công nghệ có nhóm sinh viên nhiệm vụ chiến lược đạt giải Nhì (Vũ Đức Tiệp, Lê Văn Biển, Nguyễn Văn Ninh, khoa ĐTVT, giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang) và giải Ba (Nguyễn Thế Tuyên, khoa ĐTVT, Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trần Xuân Tú) và giải Khuyến khích (Phạm Nguyên Bình, Vũ Ngọc Quang, Nguyễn Xuân Trường , Khoa CNTT, giảng viên hướng dẫn TS. Phạm Bảo Sơn).

Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN cũng đã ký quyết định số 529/QĐ-KHCN tặng Bằng khen cho 4 cán bộ hướng dẫn hướng dẫn sinh viên đoạt giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2012.

Xin nhiệt liệt chúc mừng thành công của nhà trường. Chúc mừng các em sinh viên và các thầy cô hướng dẫn đã đạt được thành tích cao về NCKH năm 2012 của ĐHQGHN.

Giám đốc ĐGHQGHN vừa ký QĐ số 530/QĐ-KHCN ngày 23/2/2013 về việc tặng Bằng khen cho các em đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN năm 2012. Theo quyết định này, lại một lần nữa, sinh viên của trường ĐH Công nghệ vinh dự đạt giải Nhất.

 

Trong đó, em Phạm Hồng Công, Sinh viên K.54H Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hoá đạt giải Nhất với đề tài” Ổn định phi tuyến của tấm composite chức năng FGM trên nền đàn hồi với modul Young’s E và hệ sộ Poission v biến thiên” (Giảng viên hướng dẫn PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức).

 

Đề tài nghiên cứu của em Công đã được đăng trên tạp chí quốc tế ISI Composite Structures (IF=2,82). Như vậy, đến nay, ĐHCN đã có 4 năm sinh viên đạt giải nhất NCKH cấp ĐHQGHN (2005,2006, 2011 và 2012).

 

Cũng trong quyết định này, trường ĐH Công nghệ có nhóm sinh viên nhiệm vụ chiến lược đạt giải Nhì (Vũ Đức Tiệp, Lê Văn Biển, Nguyễn Văn Ninh, khoa ĐTVT, giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang) và giải Ba (Nguyễn Thế Tuyên, khoa ĐTVT, Giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trần Xuân Tú) và giải Khuyến khích (Phạm Nguyên Bình, Vũ Ngọc Quang, Nguyễn Xuân Trường , Khoa CNTT, giảng viên hướng dẫn TS. Phạm Bảo Sơn).

 

Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN cũng đã ký quyết định số 529/QĐ-KHCN tặng Bằng khen cho 4 cán bộ hướng dẫn hướng dẫn sinh viên đoạt giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2012.

 

Xin nhiệt liệt chúc mừng thành công của nhà trường. Chúc mừng các em sinh viên và các thầy cô hướng dẫn đã đạt được thành tích cao về NCKH năm 2012 của ĐHQGHN.