Tuyển sinh
English

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2019

Trường Đại học Công nghệ thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học chính quy năm 2019 như sau:

Mã nhóm ngành

Tên nhóm ngành

Tên ngành/chương trình đào tạo

Mức điểm nhận ĐKXT (theo thang điểm 30)

Tổ

Đọc tiếp »

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông hệ Chất lượng cao

Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân kỹ thuật ngành Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông (CNĐTTT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo….

Đọc tiếp »

Tuyển sinh đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính năm 2019

Năm 2019, Trường ĐHCN tiếp tục tuyển sinh ngành Kỹ thuật máy tính. Đây là chương trình đào tạo liên ngành, được phát triển dựa trên thế mạnh và truyền thống đào tạo của khoa Công nghệ Thông tin và khoa Điện tử Viễn thông nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong …

Đọc tiếp »

Trường Đại học Công nghệ lần đầu tiên tuyển sinh ngành Kỹ thuật Robot

Là một trong những đơn vị nắm bắt nhanh yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao theo xu hướng vận động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, TS. Đinh Triều Dương, Chủ nhiệm Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Công …

Đọc tiếp »

Ngành mới Kỹ thuật Robot tuyển sinh lần đầu năm 2018

Chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2018 của Khoa Điện tử – Viễn thông có thêm ngành Kỹ thuật Robot bên cạnh 2 ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, và ngành Kỹ thuật máy tính.
Ngành Kỹ thuật Robot:

– Đào tạo các kiến thức hiện đại và liên ngành về …

Đọc tiếp »

GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TRƯỜN...

        Năm 2018,  khoa Điện Tử Viễn Thông-Trường Đại học Công nghệ hiện đang tổ chức đào tạo 3 ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao và có nhu cầu xã hội cao về nhân lực. Các chương trình đào tạo được phát triển có hệ thống và được định kỳ cập …

Đọc tiếp »