Đào tạo Đại học Ngành Kĩ thuật máy tính
English

Chương trình đào tạo ngành Kĩ thuật máy tính

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật máy tính với nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng:  thiết kế hệ thống dựa trên nền tảng máy tính bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm; phát triển sự hiểu biết và khả năng …

Đọc tiếp »